15 01, 2000

Συνεντεύξεις στὴν ἐκπομπὴ τοῦ Λυκούργου Ἀγγελόπουλου Ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη καὶ ἀνατολικὴ μουσικὴ παράδοση, Ἑλληνικὴ Ραδιοφωνία· δεύτερο πρόγραμμα (ἐνδεικτικὴ μνεία)

2019-01-03T17:51:36+00:0015 Ιανουαρίου 2000|Categories: Συνεντεύξεις|

Δίωρη συνέντευξη στὴν ἐκπομπὴ τῶν Λυκούργου Ἀγγελόπουλου καὶ Κωνσταντίνου Ἀγγελίδη [...]

2 01, 2000

Προσκυνητάρι τῆς Αἴγινας. 2. Κάνιστρο. Τὸ μεράκι τῆς Ρωμιοσύνης. Βγαίνει ἀπ’ τὸν Ράλλη Κοψίδη καὶ τὸν Βασίλη Πλάτανο, Ἀθήνα 1965. Ἀναστατικὴ ἔκδοση Ἡ Αἰγιναία, Αἴγινα 2000, σσ. 64

2021-12-31T08:21:46+00:002 Ιανουαρίου 2000|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Η Αιγιναία, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Βλ. και https://aeginaia.gr/draseis/#alles ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ [...]

1 01, 2000

«Συνοπτικὴ θεώρηση τῆς ἑλληνικῆς ψαλτικῆς τέχνης. (Μὲ ἀφορμὴ τὰ ἀποκείμενα στὴν Ἄνδρο μουσικὰ χειρόγραφα)», Προβλήματα καὶ προοπτικές τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς. Πρακτικὰ συμποσίου ἑλληνικῆς μουσικῆς. Ἀρχαία-Βυζαντινή-Παραδοσιακή-Νεώτερη. Ἄνδρος, 28-29 Αὐγούστου 1999, [Ἀθῆναι 2000], σσ. 51-111· καὶ ἀνάτυπο, μὲ ἰδιαίτερη σελιδαρίθμηση, Ἀθῆναι 2000, σσ. 64

2019-01-16T19:47:50+00:001 Ιανουαρίου 2000|Categories: Ανακοινώσεις, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Ἡ παροῦσα μελέτη ἐξυπηρετεῖ διττὸ στόχο· ἀφ' ἐνὸς μὲν ἀποπειρᾶται [...]

1 01, 2000

«Ἡ ψαλτικὴ παράδοση τῆς νήσου Ὕδρας. Α’. Ὑδραῖοι κωδικογράφοι, μελουργοὶ καὶ ψάλτες», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΛΒ’ (1998-2000), σσ. 179-196

2019-01-05T13:46:41+00:001 Ιανουαρίου 2000|Categories: Ανακοινώσεις, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Μελέτημα, γενικῶς μὲν περὶ τῆς μουσικῆς παραδόσεως τῆς νήσου Ὕδρας, [...]

1 01, 2000

«Ἡ ἀγάπη τοῦ ἁγίου Νεκταρίου διὰ τὴν μουσικὴν καὶ τὴν ποίησιν», Ἅγιος Νεκτάριος· ὁ πνευματικός, ὁ μοναστικός, ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης. Πρακτικὰ διορθοδόξου θεολογικοῦ ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου ἐπὶ τῇ ἑκατονπεντηκονταετηρίδι (1846-1996) ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ ἁγίου Νεκταρίου (Αἴγινα, 21-23 Ὀκτωβρίου 1996), ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Τριάδος (Ἁγ. Νεκταρίου) Αἰγίνης, Ἀθῆναι 2000, σσ. 485-515

2019-04-06T08:15:35+00:001 Ιανουαρίου 2000|Categories: Ανακοινώσεις, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια, Υμναγιολογικές Aνακοινώσεις σε συνέδρια|

Στὴν παροῦσα ἀνακοίνωση -τὸ πλῆρες κείμενο τῆς ὁποίας, διευρυμένο [...]

1 01, 2000

Ὁ Γέρων Ἱερόθεος (1762-1814). Ἡ πολιτεία τοῦ κτίτορος τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιοὺ Ὕδρας καὶ κριτικὴ ἔκδοση τοῦ Βίου του, Ἀθῆναι 2000

2019-01-02T10:43:24+00:001 Ιανουαρίου 2000|Categories: Βιβλία, Υμναγιολογικά Βιβλία|

Μονογραφία περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς πολιτείας τοῦ μακαρίου γέροντος [...]

1 01, 2000

Ἱερὰ Μητρόπολις Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης, Ἑρμιονίδος καὶ Τροιζηνίας – Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Τριάδος (Ἁγ. Νεκταρίου) Αἰγίνης, Ἅγιος Νεκτάριος· ὁ πνευματικός, ὁ μοναστικός, ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης. Πρακτικὰ διορθοδόξου θεολογικοῦ ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου ἐπὶ τῇ ἑκατονπεντηκονταετηρίδι (1846-1996) ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ ἁγίου Νεκταρίου (Αἴγινα 21-23 Ὀκτωβρίου 1996), Ἀθῆναι 2000, σσ. 560

2019-01-05T10:34:48+00:001 Ιανουαρίου 2000|Categories: Εκδόσεις Ιεράς Μονής Αγ. Νεκταρίου, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Ὁ ὀγκώδης τόμος τῶν Πρακτικῶν τοῦ ὁμώνυμου συνεδρίου, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν [...]

Go to Top