30 09, 1999

Συνέδριο-Τιμητικὸ ἀφιέρωμα στὰ 65 χρόνια ἱερατείας τοῦ σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου (1934-1999): “Ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία φορέας πολιτισμοῦ καὶ παραδόσεως στὸ Αἰγαῖο”. Ἡ ψαλτικὴ τέχνη ὡς φωνὴ “ὑδάτων πολλῶν”, Ἱερὰ Μητρόπολις Σύρου (μὲ τὴν οἰκονομικὴ χορηγία τοῦ Ὑπουργείου Αἰγαίου), Ἑρμούπολις Σύρου, Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 1999

2019-01-09T22:02:52+00:0030 Σεπτεμβρίου 1999|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο· Περὶ τὴν καταλογογράφηση [...]

1 09, 1999

«Ὁ Πενταπόλεως Νεκτάριος Κεφαλᾶς· ἕνας μουσικώτατος ἅγιος τοῦ ἐκπνέοντος αἰῶνός μας», Θεοδρομία. Τριμηνιαία ἔκδοση ὀρθοδόξου διδαχῆς, ἔτος Α’, τεῦχος 3, Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 1999, σσ. 37-52

2019-01-12T11:00:41+00:001 Σεπτεμβρίου 1999|Categories: Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Υμναγιολογικά Άρθρα|

Σὲ συνέχεια τῆς ἔρευνάς μου γύρω ἀπὸ τὴ μουσικότητα τοῦ [...]

Go to Top