17 12, 2005

1ο ἐπιμορφωτικὸ συνέδριο Ἱερᾶς Συνόδου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (συνοδικῆς ἐπιτροπῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς τῆςνεότητος-Ἐπιτροπῆς καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων): Ἑλληνικὴ Μουσικὴ μέσο παιδείας καὶ πολιτισμοῦ, Βυζαντινὸ καὶ Χριστιανικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν, 17 Δεκεμβρίου 2005

2019-01-09T20:19:47+00:0017 Δεκεμβρίου 2005|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο: Ἡ Ψαλτικὴ ὡς [...]

17 12, 2005

«Ἡ Ψαλτικὴ ὡς Τέχνη καὶ ὡς Ἐπιστήμη ἢ Παράδοση καὶ Νεωτερικότητα στὴ Βυζαντινὴ Μουσική», ἀνακοίνωση κατὰ τὸ 1ο ἐπιμορφωτικὸ συνέδριο Ἱερᾶς Συνόδου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (συνοδικῆς ἐπιτροπῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς τῆςνεότητος-Ἐπιτροπῆς καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων): Ἑλληνικὴ Μουσικὴ μέσο παιδείας καὶ πολιτισμοῦ, Βυζαντινὸ καὶ Χριστιανικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν, 17 Δεκεμβρίου 2005

2019-01-16T19:41:23+00:0017 Δεκεμβρίου 2005|Categories: Ανακοινώσεις, Μελετήματα, Μουσικολογικά Μελετήματα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Διερευνᾶται, γενικά, ἡ ἐνυπάρχουσα στὴν ψαλτικὴ καλλιτεχνικὴ διάσταση, στὸ εἰδικώτερο [...]

Go to Top