Βιβλία2020-07-06T04:57:47+00:00
1012, 2019

Ματθαῖος Βατοπαιδινός· εἰσαγωγὴ στὸν βίο καὶ τὸ ἔργο του, [Βατοπαιδινὴ Ψαλτικὴ Παράδοση 9], Ἅγιον Ὄρος 2019

10 Δεκεμβρίου 2019|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου [Βατοπαιδινὴ Ψαλτικὴ Παράδοση 9, Ἅγιον Ὄρος 2019], ὅπου καὶ καταχωρίζεται [κατ' ἐκλογή, ἀλλὰ [...]

912, 2019

Ματθαῖος Βατοπαιδινός· εἰσαγωγὴ στὸν βίο καὶ τὸ ἔργο του. Ἐργογραφία [Βατοπαιδινὴ Ψαλτικὴ Παράδοση 9], Ἅγιον Ὄρος 2019 (e-Book)

9 Δεκεμβρίου 2019|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Συμπεριλαμβάνεται σὲ ψηφιακὴ κάρτα (USB) ποὺ ἐπισυνάπτεται στὴν ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Ματθαῖος Βατοπαιδινός· εἰσαγωγὴ στὸν βίο [...]

812, 2019

Ματθαῖος Βατοπαιδινός· εἰσαγωγὴ στὸν βίο καὶ τὸ ἔργο του. Κατάλογος Χειρογράφων [Βατοπαιδινὴ Ψαλτικὴ Παράδοση 9], Ἅγιον Ὄρος 2019 (e-Book)

8 Δεκεμβρίου 2019|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Συμπεριλαμβάνεται σὲ ψηφιακὴ κάρτα (USB) ποὺ ἐπισυνάπτεται στὴν ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, Ματθαῖος Βατοπαιδινός· εἰσαγωγὴ στὸν βίο [...]

505, 2015

Ἑρμηνεία σύντομος εἰς τὴν καθ’ ἡμᾶς μουσικήν, Παχωμίου μοναχοῦ. Εἰσαγωγή-Κριτικὴ Ἔκδοση-Σχόλια, Ἀθήνα 2015

5 Μαΐου 2015|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Κριτικὴ ἔκδοση τῆς θεωρητικῆς συγγραφῆς Παχωμίου μοναχοῦ τοῦ Ρουσάνου. Προτάσσεται ἀνάλογη εἰσαγωγικὴ ἀνάλυση [ἐκτεινόμενη σὲ ἑπτὰ κεφάλαια: 1. Ἡ [...]

404, 2014

Ὁ πολυέλεος Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου, Ἀθήνα 2014

4 Απριλίου 2014|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Μιὰ ἐξειδικευμένη μονογραφία γιὰ τὸν μελοποιημένο σὲ ἦχο δεύτερο πολυέλεο Δοῦλοι, Κύριον Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου, ποὺ μέσῳ μιᾶς νεωτεριστικῆς [...]

303, 2014

Βυζαντινομουσικολογικά, τόμος Γ’: Μελοποιία, Ἀθήνα 2014

3 Μαρτίου 2014|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Ὁ τρίτος τόμος τοῦ ὁμώνυμου τρίτομου ἔργου, ἀφιερωμένος στὴ Μελοποιία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Ἀπαρτίζεται ἀπὸ συναγωγὴ 14 συνολικὰ μελετημάτων [...]

Βρείτε περισσότερες δημοσιεύσεις στην Academia.

GO TO ACADEMIA
Go to Top