Βιβλία

/Βιβλία
Βιβλία2018-08-21T14:29:06+00:00
505, 2015

Ἑρμηνεία σύντομος εἰς τὴν καθ’ ἡμᾶς μουσικήν, Παχωμίου μοναχοῦ. Εἰσαγωγή-Κριτικὴ Ἔκδοση-Σχόλια, Ἀθήνα 2015

5 Μαΐου 2015|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Κριτικὴ ἔκδοση τῆς θεωρητικῆς συγγραφῆς Παχωμίου μοναχοῦ τοῦ Ρουσάνου. Προτάσσεται ἀνάλογη εἰσαγωγικὴ ἀνάλυση [ἐκτεινόμενη σὲ ἑπτὰ κεφάλαια: 1. Ἡ [...]

404, 2014

Ὁ πολυέλεος Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου, Ἀθήνα 2014

4 Απριλίου 2014|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Μιὰ ἐξειδικευμένη μονογραφία γιὰ τὸν μελοποιημένο σὲ ἦχο δεύτερο πολυέλεο Δοῦλοι, Κύριον Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου, ποὺ μέσῳ μιᾶς νεωτεριστικῆς [...]

303, 2014

Βυζαντινομουσικολογικά, τόμος Γ’: Μελοποιία, Ἀθήνα 2014

3 Μαρτίου 2014|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Ὁ τρίτος τόμος τοῦ ὁμώνυμου τρίτομου ἔργου, ἀφιερωμένος στὴ Μελοποιία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Ἀπαρτίζεται ἀπὸ συναγωγὴ 14 συνολικὰ μελετημάτων [...]

202, 2014

Βυζαντινομουσικολογικά, τόμος Β’: Ἱστορία, Ἀθήνα 2014

2 Φεβρουαρίου 2014|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Ὁ δεύτερος τόμος τοῦ ὁμώνυμου τρίτομου ἔργου, ἀφιερωμένος στὴν Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Ἀπαρτίζεται ἀπὸ συναγωγὴ 16 συνολικὰ μελετημάτων [...]

101, 2014

Βυζαντινομουσικολογικά, τόμος Α’: Θεωρία, Ἀθήνα 2014

1 Ιανουαρίου 2014|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Ὁ πρῶτος τόμος τοῦ ὁμώνυμου τρίτομου ἔργου, ἀφιερωμένος στὴ Θεωρία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Ἀπαρτίζεται ἀπὸ συναγωγὴ 13 συνολικὰ μελετημάτων [...]

101, 2010

Βυζαντινομουσικολογικά, Ἀθήνα 2010

1 Ιανουαρίου 2010|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Συναγωγὴ καὶ συνέκδοση 33 συνολικὰ μελετημάτων μου πάνω σὲ διάφορα θέματα τοῦ γνωστικοῦ ἀντικειμένου τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας. Τὸ βιβλίο χωρίζεται [...]

Βρείτε περισσότερες δημοσιεύσεις στην Academia.

GO TO ACADEMIA