1 01, 1994

Παναιγινητικὴ ἐπιτροπὴ γιὰ τὴ διάσωση τῆς Παληαχώρας. Ἡμερολόγιο 1994. Ἐνισχύσατε τὴν προσπάθεια γιὰ τὴ διάσωση τῆς Παληαχώρας Αἴγινας

2019-01-05T10:43:44+00:001 Ιανουαρίου 1994|Categories: Εκδόσεις Συλλόγου προς διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και παράδοσης, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Ἡμερολόγιο τοίχου τοῦ ἔτους 1994, μὲ ἑπτὰ  ἔγχρωμες φωτογραφίες τοιχογραφιῶν [...]

2 04, 1991

Δῆμος Αἴγινας, Ὁ Χορὸς τῆς Λαμπρῆς, Αἴγινα 1991

2019-01-11T15:26:35+00:002 Απριλίου 1991|Categories: Εκδόσεις Συλλόγου προς διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και παράδοσης, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Ἀνατύπωση σὲ αὐτοτελὲς φυλλάδιο τῆς μελέτης Παναγιώτου Ν.Ἠρειώτου, «Ὁ χορὸς [...]

1 01, 1991

1991. Σύλλογος πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης

2019-01-05T10:42:23+00:001 Ιανουαρίου 1991|Categories: Εκδόσεις Συλλόγου προς διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και παράδοσης, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Ἡμερολόγιο τοίχου τοῦ ἔτους 1991, μὲ δώδεκα ἔγχρωμες φωτογραφίες τοιχο-γραφιῶν [...]

Go to Top