15 01, 2024

“Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις, πονεί”. Περιδιαβάζοντας τα Ημερολόγια Καταστρώματος του Γ. Σεφέρη. Εικαστική αποτύπωση του Ημερολογίου Καταστρώματος Γ΄ από τον Γιώργο Κόρδη (Αθήνα 2024)

2024-02-13T15:24:21+00:0015 Ιανουαρίου 2024|Categories: Βιογραφικά, Εκδόσεις Κοσμητείας ΦΛΣ ΕΚΠΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ|

“Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις, πονεί”. Περιδιαβάζοντας [...]

1 11, 2023

Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 47 (2022-2023)

2024-02-09T14:21:36+00:001 Νοεμβρίου 2023|Categories: Uncategorized, Βιογραφικά, Εκδόσεις Κοσμητείας ΦΛΣ ΕΚΠΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ|

Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τόμος [...]

1 07, 2023

Καταστροφές. Με αφορμή το 1922. Φιλοσοφικές και θεωρητικές προσεγγίσεις (Αθήνα 2023)

2024-02-09T17:55:53+00:001 Ιουλίου 2023|Categories: Βιογραφικά, Εκδόσεις Κοσμητείας ΦΛΣ ΕΚΠΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ|

Γεώργιος Αραμπατζής (επιμ.), Καταστροφές. Με αφορμή το 1922. Φιλοσοφικές [...]

1 11, 2022

Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 46 (2021-2022)

2024-02-09T09:36:42+00:001 Νοεμβρίου 2022|Categories: Βιογραφικά, Εκδόσεις Κοσμητείας ΦΛΣ ΕΚΠΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ|

Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τόμος ΜΣΤ΄  [...]

1 07, 2022

Η Οδύσσεια. Εικαστική παρέμβαση του Γιώργου Κόρδη στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα 2022)

2024-02-09T10:17:05+00:001 Ιουλίου 2022|Categories: Βιογραφικά, Εκδόσεις Κοσμητείας ΦΛΣ ΕΚΠΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ|

Η Οδύσσεια. Εικαστική παρέμβαση του Γιώργου Κόρδη στη Φιλοσοφική [...]

1 06, 2022

Τρίτος Φοιτητικός Ποιητικός Διαγωνισμός (13 Δεκεμβρίου 2021-13 Απριλίου 2022), Αθήνα 2022

2024-02-09T10:49:49+00:001 Ιουνίου 2022|Categories: Βιογραφικά, Εκδόσεις Κοσμητείας ΦΛΣ ΕΚΠΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ|

Τρίτος Φοιτητικός Ποιητικός Διαγωνισμός (13 Δεκεμβρίου 2021-13 Απριλίου 2022), [...]

1 11, 2021

Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 45 (2020-2021)

2024-02-09T09:37:15+00:001 Νοεμβρίου 2021|Categories: Βιογραφικά, Εκδόσεις Κοσμητείας ΦΛΣ ΕΚΠΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ|

Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τόμος [...]

1 06, 2021

Δεύτερος Φοιτητικός Ποιητικός Διαγωνισμός (14 Δεκεμβρίου 2020-14 Απριλίου 2021), Αθήνα 2021

2024-02-09T10:08:19+00:001 Ιουνίου 2021|Categories: Βιογραφικά, Εκδόσεις Κοσμητείας ΦΛΣ ΕΚΠΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ|

Δεύτερος Φοιτητικός Ποιητικός Διαγωνισμός (14 Δεκεμβρίου 2020-14 Απριλίου 2021), [...]

1 11, 2020

Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 44 (2013-2020)

2024-02-09T10:15:26+00:001 Νοεμβρίου 2020|Categories: Βιογραφικά, Εκδόσεις Κοσμητείας ΦΛΣ ΕΚΠΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ|

Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τόμος [...]

2 10, 2020

Christian Troelsgård, Βυζαντινά μουσικά σημάδια. Μια νέα εισαγωγή στη Μεσοβυζαντινή Σημειογραφία. Mετάφραση Γεράσιμος-Σοφοκλής Παπαδόπουλος. Επιστημονική επίβλεψη Μαρία Αλεξάνδρου, Εκδόσεις Fagottobooks & Εργαστηρίου Βυζαντινής Μουσικολογίας, Αθήνα 2020

2020-12-16T09:20:21+00:002 Οκτωβρίου 2020|Categories: Εκδόσεις "Εργαστηρίου Βυζαντινής Μουσικολογίας" ΤΜΣ ΕΚΠΑ, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Christian Troelsgård, Βυζαντινά μουσικά σημάδια. Μια νέα εισαγωγή στη [...]

Go to Top