Ἡμερίδα τῆς ἀνωτάτης ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης: Ἡ Λειτουργικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ Βυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ (Ἡράκλειο, Τρίτη 10 Μαΐου 2011)

2019-01-16T19:51:37+00:0010 Μαΐου 2011|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο: Πρὸς μιὰ νέα [...]