1 01, 2016

Ἐθνικὸν καὶ Καποδιστριακὸν Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν-Φιλοσοφικὴ Σχολή-Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016

2020-05-08T07:33:06+00:001 Ιανουαρίου 2016|Categories: Εκδόσεις ΤΜΣ ΕΚΠΑ, Επιμέλειες Εκδόσεων, Μουσικολογικές Εκδόσεις|

Ἡμερολόγιο τοῦ 2016 ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ [...]

1 01, 2014

Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα. Μουσικολογικὴ Περιοδικὴ Ἔκδοση, τεῦχος 1ο, Ἀθήνα 2014, σσ. 400

2019-01-05T09:20:13+00:001 Ιανουαρίου 2014|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Ανατολής το Περιήχημα, Επιμέλειες Εκδόσεων, Μουσικολογικές Εκδόσεις|

Τὸ πρῶτο τεῦχος μιᾶς νέας μουσικολογικῆς περιοδικῆς ἔκδοσης, ποὺ ἐξολοκλήρου [...]

21 10, 2006

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος-Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Ψάλατε συνετῶς τῷ Θεῷ. Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Ἡ Ὀκταηχία. Ψαλτικὴ Φυλλάδα γιὰ τὸ Γ΄ Διεθνὲς Μουσικολογικὸ-Ψαλτικὸ Συνέδριο, Ἀθήνα, 17-21 Ὀκτωβρίου 2006, σσ. 150

2019-01-11T15:23:28+00:0021 Οκτωβρίου 2006|Categories: Εκδόσεις Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας, Επιμέλειες Εκδόσεων, Μουσικολογικές Εκδόσεις|

Ψάλατε συνετώς τω Θεώ

1 01, 2001

“…τιμὴ πρὸς τὸν διδάσκαλον…”. Ἔκφραση ἀγάπης στὸ πρόσωπο τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη. Ἀφιέρωμα στὰ ἑξηντάχρονα τῆς ἡλικίας καὶ στὰ τριαντάχρονα τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς προσφορᾶς του, ἔκδοση τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα, Ἀθῆναι 2001, σσ. 928

2019-01-07T18:32:30+00:001 Ιανουαρίου 2001|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Ανατολής το Περιήχημα, Επιμέλειες Εκδόσεων, Μουσικολογικές Εκδόσεις|

timi 1 timi 2 Ὁ τόμος ἐπιδόθηκε στὸν [...]

1 01, 2001

Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Πρακτικὰ Α’ Πανελληνίου Συνεδρίου Ψαλτικῆς Τέχνης (Ἀθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2000), ἔκδοση τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2001, σσ. 248

2019-01-05T13:38:07+00:001 Ιανουαρίου 2001|Categories: Εκδόσεις Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας, Επιμέλειες Εκδόσεων, Μουσικολογικές Εκδόσεις|

Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης Ἀναγγελίες γιὰ [...]

Go to Top