2 01, 2001

Ἄρατε πύλας. Οἱ ὀκτὼ ψαλμοὶ τῶν ἐγκαινίων κατὰ μέλος Γρηγορίου Στάθη, ψάλλουν “Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης”, ψηφιακὸς δίσκος ἐπισυναπτόμενος στὸν τόμο· “…τιμὴ πρὸς τὸν διδάσκαλον…”. Ἔκφραση ἀγάπης στὸ πρόσωπο τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη. Ἀφιέρωμα στὰ ἑξηντάχρονα τῆς ἡλικίας καὶ στὰ τριαντάχρονα τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς προσφορᾶς του, ἔκδοση τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα, Ἀθῆναι 2001

2019-01-15T09:00:33+00:002 Ιανουαρίου 2001|Categories: CDs, Ἠχογραφήσεις, Καλλιτεχνικὴ δραστηριότητα, Μὲ τὸν χορὸ ψαλτῶν «Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», Συμμετοχὴ στὸν χορὸ ψαλτῶν «Οἱ μαΐστορες τῆς ψαλτικῆς τέχνης»|

Ἕνας ψηφιακὸς δίσκος, συνοδευτικὸς τοῦ τιμητικοῦ τόμου "...τιμὴ πρὸς τὸν [...]

1 01, 2001

«Ἐργογραφία Γρηγορίου Θ. Στάθη», “…τιμὴ πρὸς τὸν διδάσκαλον…”. Ἔκφραση ἀγάπης στὸ πρόσωπο τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη. Ἀφιέρωμα στὰ ἑξηντάχρονα τῆς ἡλικίας καὶ στὰ τριαντάχρονα τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς προσφορᾶς του, ἔκδοση τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα, Ἀθῆναι 2001, σσ. 99-201

2019-01-12T10:58:58+00:001 Ιανουαρίου 2001|Categories: Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα|

Τὸ παρὸν πόνημα συνετάγη εἰδικῶς γιὰ τὸν ἐκδοθέντα τιμητικὸ τόμο· [...]

1 01, 2001

«Ἡ θεωρητικὴ σπουδὴ τῆς ψαλτικῆς τέχνης· ἀπόπειρα διαχρονικῆς προσεγγίσεως», Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Πρακτικὰ Α’ Πανελληνίου Συνεδρίου Ψαλτικῆς Τέχνης (Ἀθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2000), Ἀθήνα 2001, σσ. 141-167

2019-01-16T19:46:33+00:001 Ιανουαρίου 2001|Categories: Ανακοινώσεις, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Τὸ προκείμενο μελέτημα παρουσιάζεται ὡς προδημοσίευση μέρους τοῦ ἀρχικοῦ [...]

1 01, 2001

“…τιμὴ πρὸς τὸν διδάσκαλον…”. Ἔκφραση ἀγάπης στὸ πρόσωπο τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη. Ἀφιέρωμα στὰ ἑξηντάχρονα τῆς ἡλικίας καὶ στὰ τριαντάχρονα τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς προσφορᾶς του, ἔκδοση τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα, Ἀθῆναι 2001, σσ. 928

2019-01-07T18:32:30+00:001 Ιανουαρίου 2001|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Ανατολής το Περιήχημα, Επιμέλειες Εκδόσεων, Μουσικολογικές Εκδόσεις|

timi 1 timi 2 Ὁ τόμος ἐπιδόθηκε στὸν [...]

1 01, 2001

Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Πρακτικὰ Α’ Πανελληνίου Συνεδρίου Ψαλτικῆς Τέχνης (Ἀθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2000), ἔκδοση τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2001, σσ. 248

2019-01-05T13:38:07+00:001 Ιανουαρίου 2001|Categories: Εκδόσεις Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας, Επιμέλειες Εκδόσεων, Μουσικολογικές Εκδόσεις|

Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης Ἀναγγελίες γιὰ [...]

1 01, 2001

«Τοῖς ἐντευξομένοις», “…τιμὴ πρὸς τὸν διδάσκαλον…”. Ἔκφραση ἀγάπης στὸ πρόσωπο τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη. Ἀφιέρωμα στὰ ἑξηντάχρονα τῆς ἡλικίας καὶ στὰ τριαντάχρονα τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς προσφορᾶς του, ἔκδοση τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα, Ἀθῆναι 2001, σσ. 19-24

2019-01-02T11:21:31+00:001 Ιανουαρίου 2001|Categories: Προλογικά Σημειώματα|

Προλογικὸ σημείωμα στὸν πρὸς τιμὴν τοῦ καθηγητοῦ Γρ. Θ. Στάθη [...]

1 01, 2001

«Τοῖς ἐντευξομένοις», Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Πρακτικὰ Α’ Πανελληνίου Συνεδρίου Ψαλτικῆς Τέχνης (Ἀθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2000), Ἀθήνα 2001, σσ. 9-30

2019-01-02T11:22:34+00:001 Ιανουαρίου 2001|Categories: Προλογικά Σημειώματα|

Προοιμιακὸ σημείωμα στὸν παραπάνω τόμο πρακτικῶν τοῦ α' πανελληνίου μουσικολογικοῦ [...]

1 01, 2001

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος – Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Ψάλατε συνετῶς τῷ Θεῷ. Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο “Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης”. Ἀθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2000, [Ἀθήνα 2001 (2cds)]

2019-01-15T09:00:53+00:001 Ιανουαρίου 2001|Categories: CDs, Διεύθυνση τοῦ χοροῦ ψαλτῶν "Οἱ μαΐστορες τῆς ψαλτικῆς τέχνης", Ἠχογραφήσεις, Καλλιτεχνικά, Μὲ τὸν χορὸ ψαλτῶν «Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»|

Δύο ψηφιακοὶ δίσκοι, περιέχοντες τὶς κατὰ τὸ α' πανελλήνιο [...]

Go to Top