8 01, 2009

Προσκεκλημένος χοράρχης (guest director) στὸ Tallinn τῆς Ἐσθονίας, μὲ τὴ RAM-The Estonian Male Choir

2024-01-10T11:20:01+00:008 Ιανουαρίου 2009|Categories: Καλλιτεχνικά, Καλλιτεχνικὴ δραστηριότητα, Προσωπικὴ καλλιτεχνικὴ δραστηριότητα|

Στὸ πλαίσιο τοῦ 16ου διεθνοῦς φεστιβάλ Credo (Credo XVI. [...]

2 01, 2009

“ИГНÁТИЙ ТÁСОССКИЙ” ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 21 (MOCKBA 2009), p. 152

2019-01-06T12:33:16+00:002 Ιανουαρίου 2009|Categories: Λήμματα για τη Ρωσική Εγκυκλοπαίδεια ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, Λήμματα σε Εγκυκλοπαιδείες|

http://www.pravenc.ru/text/293505.html Ιγνάτιος Θασίτης

1 01, 2009

“The figures of composer and chanter in Greek Psaltic Art”, Composing and Chanting in the Orthodox Church. Proceedings of the second International Conference on Orthodox Church Music. University of Joensuu, Finland 4-10 June 2007, (Finland) 2009, pp. 267-301

2019-01-16T19:19:28+00:001 Ιανουαρίου 2009|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Μιὰ ἐνδιαφέρουσα «διαλεκτικὴ» μεταξὺ τῶν φυσιογνωμιῶν τοῦ ψάλτη καὶ τοῦ [...]

1 01, 2009

Πολυέλεος Λόγον ἀγαθόν, Πέτρου τοῦ Βυζαντίου σὲ ἦχο πλάγιο τοῦ πρώτου καὶ Μπαλάση Βλήτη τοῦ Ὠλενίτη, σὲ ἦχο ἅγια [καὶ ὁ ὁμόηχος πρῶτος στίχος τῆς ἴδιας ἐκλογῆς Ρηγίνου ἐκ τῆς κώμης Ζαγορᾶς]

2019-01-06T11:07:42+00:001 Ιανουαρίου 2009|Categories: Εξηγήσεις|

Ἐξηγήσεις ποὺ ἐκπονήθηκαν στὸ πλαίσιο τοῦ μαθήματος Τεχνικὲς ἐξήγησης τοῦ [...]

1 01, 2009

Ὁ πολυέλεος Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου, Ἀθήνα 2009

2019-01-09T11:30:12+00:001 Ιανουαρίου 2009|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Πρωτότυπη καὶ ἐξειδικευμένη μονογραφία γιὰ τὸν πολυέλεο Δοῦλοι, Κύριον Παρθενίου [...]

1 01, 2009

«Ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: Ζαφείριος Ζαφειρόπουλος ὁ Σμυρναῖος», Α’ Ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο τῆς Νεοελληνικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης. Πρακτικά, Ἀθήνα 2009, σσ. 681-718

2019-01-16T19:20:30+00:001 Ιανουαρίου 2009|Categories: Ανακοινώσεις, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Ὅ,τι γνωρίζουμε, ὣς σήμερα, γιὰ τὸν Ζαφείριο Ζαφειρόπουλο εἶναι, κυρίως, [...]

Go to Top