8 01, 1991

Ἡ σχολὴ παραδοσιακῶν μουσικῶν ὀργάνων τοῦ Συλλόγου πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης

2017-09-09T08:44:38+00:008 Ιανουαρίου 1991|Categories: Ἡ ἵδρυση τοῦ «Συλλόγου πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης», Ἡ σχολὴ παραδοσιακῶν μουσικῶν ὀργάνων τοῦ Συλλόγου, Καλλιτεχνικά|

Ἡ σχολὴ παραδοσιακῶν μουσικῶν ὀργάνων τοῦ Συλλόγου πρὸς διάσωση τῆς [...]

1 01, 1991

Γιὰ τὴ συνολικὴ δραστηριότητα τοῦ Συλλόγου πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης, ἔδωσα στὴν Αἴγινα, κατὰ τὴν 17η Δεκεμβρίου 1990, βραχεῖα συνέντευξη γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Τηλεόραση 1 καὶ συγκεκριμένα γιὰ τὴν ἐκπομπὴ «Ἡ ζωὴ στὴν Ἑλλάδα», ἡ ὁποία προβλήθηκε τελικὰ κατὰ τὴν 30ὴ Ἰανουαρίου 1991

2017-08-13T12:24:46+00:001 Ιανουαρίου 1991|Categories: Συνεντεύξεις|

1 01, 1991

1991. Σύλλογος πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης

2019-01-05T10:42:23+00:001 Ιανουαρίου 1991|Categories: Εκδόσεις Συλλόγου προς διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και παράδοσης, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Ἡμερολόγιο τοίχου τοῦ ἔτους 1991, μὲ δώδεκα ἔγχρωμες φωτογραφίες τοιχο-γραφιῶν [...]

Go to Top