1 12, 2001

Ἡ Αἰγιναία. Περιοδικὴ πολιτιστικὴ ἔκδοση, τεῦχος 4, Αἴγινα, Ἰούλιος-Δεκέμβριος 2001, [Ἀφιερώματα: Ἅγιος Νεκτάριος – Ἰουλία Περσάκη], σσ. 136

2019-01-11T15:24:40+00:001 Δεκεμβρίου 2001|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Η Αιγιναία, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Η Αιγιναία 4 Τὰ Νέα, Δευτέρα 13 [...]

1 12, 2001

«Ἅγιος Νεκτάριος· ὁ μελῳδὸς ἱεράρχης», Ἡ Αἰγιναία. Περιοδικὴ πολιτιστικὴ ἔκδοση, τεῦχος 4, Αἴγινα, Ἰούλιος-Δεκέμβριος 2001, σσ. 70-75

2019-01-11T13:10:19+00:001 Δεκεμβρίου 2001|Categories: Ανακοινώσεις, Μελετήματα, Μουσικολογικά Μελετήματα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια, Υμναγιολογικά Μελετήματα|

Ἀναφορὰ στὴν ἀπὸ τὸν ἅγιο Νεκτάριο μελοποίηση ὁρισμένων ὕμνων τοῦ [...]

Go to Top