«Ὁ χορὸς ψαλτῶν· “Οἱ μαΐστορες τῆς ψαλτικῆς τέχνης”. Συνοπτικὸ χρονικὸ μιᾶς δεκαπενταετίας», ΜΟΥ.Σ.Α. Μουσικὸ περιοδικὸ τῶν φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν Ἀθήνας, τεύχη 8-9, Ἀθήνα, Σεπτέμβριος 2001, σσ. 69-77

2019-01-03T10:09:37+00:001 Σεπτεμβρίου 2001|Categories: Χρονικά|

Ἀναλυτικότατη ἀναφορὰ στὶς ἐπὶ μία δεκαπενταετία μουσικὲς δραστηριότητες τοῦ χοροῦ [...]