1 06, 2008

Ἡ Αἰγιναία. Περιοδικὴ πολιτιστικὴ ἔκδοση, τεῦχος 14, Αἴγινα, Ἰανουάριος-Ἰούνιος 2008 [Ἀφιέρωμα: Κέντρο περίθαλψης καὶ προστασίας θαλάσσιας πανίδας στὴν Αἴγινα-Ἀναφορὰ στὸν Καζαντζάκη-Μελέτη ἀποκατάστασης τῆς ἁγίας Κυριακῆς], σσ. 112

2021-12-31T08:01:40+00:001 Ιουνίου 2008|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Η Αιγιναία, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Πλήρες το τεύχος εδώ: https://issuu.com/aeginaia/docs/t142008s

1 06, 2007

Ἡ Αἰγιναία. Περιοδικὴ πολιτιστικὴ ἔκδοση, τεῦχος 13, Αἴγινα, Ἰανουάριος-Ἰούνιος 2007 [Ἀφιέρωμα: Θὰ ἀποκτήσει ἡ Αἴγινα τὸ Μουσεῖο της;], σσ. 144

2021-12-31T08:03:38+00:001 Ιουνίου 2007|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Η Αιγιναία, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Πλήρες το τεύχος εδώ: https://issuu.com/aeginaia/docs/t132007s

1 12, 2006

Ἡ Αἰγιναία. Περιοδικὴ πολιτιστικὴ ἔκδοση, τεῦχος 12, Αἴγινα, Ἰούλιος-Δεκέμβριος 2006 [Ἀφιερώματα: 2η Ἑβδομάδα Οἰκολογίας στὴν Αἴγινα. Θαλασσινὴ καὶ Ναυτικὴ Αἴγινα. Ἡ Αἴγινα στοὺς μεσαιωνικοὺς χάρτες. Gorham Phillips Stevens: Ἕνας Φιλέλλην ἀρχιτέκτων καὶ ἀρχαιολόγος], σσ. 120

2021-12-31T08:05:02+00:001 Δεκεμβρίου 2006|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Η Αιγιναία, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Πλήρες το τεύχος εδώ: https://issuu.com/aeginaia/docs/t122006s

1 06, 2006

Ἡ Αἰγιναία. Περιοδικὴ πολιτιστικὴ ἔκδοση, τεῦχος 11, Αἴγινα, Ἰανουάριος-Ἰούνιος 2006 [Ἀφιερώματα: Γιάννης Μαΐλης. Οἱ Ἀμαξάδες τῆς Αἴγινας], σσ. 112

2021-12-31T08:06:03+00:001 Ιουνίου 2006|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Η Αιγιναία, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Πλήρες το τεύχος εδώ: https://issuu.com/aeginaia/docs/t112006s

1 06, 2005

Ἡ Αἰγιναία. Περιοδικὴ πολιτιστικὴ ἔκδοση, τεῦχος 10, Αἴγινα, Ἰανουάριος-Ἰούνιος 2005 [Ἀφιέρωμα: Γεωργία Κουλικούρδη], σσ. 160

2021-12-31T08:07:23+00:001 Ιουνίου 2005|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Η Αιγιναία, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Πλήρες το τεύχος εδώ: https://issuu.com/aeginaia/docs/t102005s

1 06, 2004

Ἡ Αἰγιναία. Περιοδικὴ πολιτιστικὴ ἔκδοση, τεῦχος 9, Αἴγινα, Ἰανουάριος-Ἰούνιος 2004, [Ἀφιερώματα: Αἴγινα καὶ Ὕδρευση. Ἡμερίδα Αἴγινα: Περιβάλλον καὶ Δόμηση], σσ. 160

2021-12-31T08:08:14+00:001 Ιουνίου 2004|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Η Αιγιναία, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Πλήρες το τεύχος εδώ: https://issuu.com/aeginaia/docs/t092004s

1 01, 2004

Δημήτρης Κοπανίτσας, Πίνδαρος καὶ Αἴγινα, ἐκδόσεις Ἡ Αἰγιναία, Ἀθῆναι 2004

2021-12-31T08:22:22+00:001 Ιανουαρίου 2004|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Η Αιγιναία, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Βλ. και https://aeginaia.gr/draseis/#alles Δ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑ-ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΑ [...]

1 12, 2003

Ἡ Αἰγιναία. Περιοδικὴ πολιτιστικὴ ἔκδοση, τεῦχος 8, Αἴγινα, Ἰούλιος-Δεκέμβριος 2003 [Ἀφιέρωμα: Ἡ Φιστικιὰ καὶ ἡ Αἴγινα], σσ. 160

2021-12-31T08:09:11+00:001 Δεκεμβρίου 2003|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Η Αιγιναία, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Πλήρες το τεύχος εδώ: https://issuu.com/aeginaia/docs/t082003s

1 06, 2003

Ἡ Αἰγιναία. Περιοδικὴ πολιτιστικὴ ἔκδοση, τεῦχος 7, Αἴγινα, Ἰανουάριος-Ἰούνιος 2003, [Ἀφιερώματα: Γιάννης Μόραλης – Αἴγινα καὶ Περιβάλλον], σσ. 144

2021-12-31T08:10:06+00:001 Ιουνίου 2003|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Η Αιγιναία, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Πλήρες το τεύχος εδώ: https://issuu.com/aeginaia/docs/t072003s

1 12, 2002

Ἡ Αἰγιναία. Περιοδικὴ πολιτιστικὴ ἔκδοση, τεῦχος 6, Αἴγινα, Ἰούλιος-Δεκέμβριος 2002, [Ἀφιερώματα: Κατερίνα Ἀγγελάκη Ρούκ – Αἴγινα καὶ Περιβάλλον], σσ. 160

2021-12-31T08:11:04+00:001 Δεκεμβρίου 2002|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Η Αιγιναία, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Πλήρες το τεύχος εδώ: https://issuu.com/aeginaia/docs/t062002s

Go to Top