Α΄ συμπόσιο Νεοελληνικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης. Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν-Τμῆμα Θεολογίας. Ἀθήνα 14-15 Μαρτίου 2008

2019-01-09T13:13:33+00:0015 Μαρτίου 2008|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο: Ἀπὸ τὴν ἱστορία [...]