12 01, 2014

«Μπαλάσης Βλήτης ὁ Ὠλενίτης», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 11 (2014), σ. 405

2019-01-06T11:43:17+00:0012 Ιανουαρίου 2014|Categories: Λήμματα για τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, Λήμματα σε Εγκυκλοπαιδείες|

11_405 Εκλογή Θεοτόκου - Μπαλασίου.mel

11 01, 2014

«Μιχαὴλ Κάλος, Ὑδραῖος», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 11 (2014), σσ. 379

2019-01-06T11:47:34+00:0011 Ιανουαρίου 2014|Categories: Λήμματα για τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, Λήμματα σε Εγκυκλοπαιδείες|

11_379

10 01, 2014

«Μελχισεδὲκ ἐπίσκοπος Ραιδεστοῦ», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 11 (2014), σσ. 326-327

2019-01-06T11:48:23+00:0010 Ιανουαρίου 2014|Categories: Λήμματα για τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, Λήμματα σε Εγκυκλοπαιδείες|

11_324-327

10 01, 2014

“Musical Freedom and Ecclesiastical Rules at the Ecumenical Patriarchate of Constantinople during the 18th century”, Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα 1 (2014), σσ. 87-129

2019-01-12T12:03:01+00:0010 Ιανουαρίου 2014|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

From the beginning of 18th century the “fever” of interpretation [...]

9 01, 2014

«Μελοποιός-Μελοποιΐα», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 11 (2014), σσ. 324-326

2019-01-06T11:51:19+00:009 Ιανουαρίου 2014|Categories: Λήμματα για τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, Λήμματα σε Εγκυκλοπαιδείες|

11_324-327

8 01, 2014

«Μαρούκας Δημήτριος», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 11 (2014), σσ. 270-271

2019-01-06T11:52:00+00:008 Ιανουαρίου 2014|Categories: Λήμματα για τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, Λήμματα σε Εγκυκλοπαιδείες|

11_270 11_271

7 01, 2014

«Μανολάκης πρωτοψάλτης Τρίκκης», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 11 (2014), σ. 232

2019-01-06T11:52:49+00:007 Ιανουαρίου 2014|Categories: Λήμματα για τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, Λήμματα σε Εγκυκλοπαιδείες|

11_232

6 01, 2014

«Μακρῆς Εὐστάθιος», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 11 (2014), σ. 210

2019-01-06T11:53:39+00:006 Ιανουαρίου 2014|Categories: Λήμματα για τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, Λήμματα σε Εγκυκλοπαιδείες|

11_210

5 01, 2014

«Μακάριος Παλαιολόγος Πάτμιος», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 11 (2014), σ. 201

2019-01-06T11:56:02+00:005 Ιανουαρίου 2014|Categories: Λήμματα για τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, Λήμματα σε Εγκυκλοπαιδείες|

11_201

Go to Top