Α’ Ἀκαδημαϊκὴ Βυζαντινομουσικολογικὴ Συνάντηση: Ἐξήγηση καὶ Ἐξηγητὲς Διδάσκαλοι (Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν ΕΚΠΑ-Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Κωνσταντινούπολη-Χάλκη 1-3 Ἰουλίου 2015)

2023-10-23T09:07:57+00:003 Ιουλίου 2015|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο: Ματθαῖος ὁ Βατοπαιδηνός. [...]