«Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ», ποὺ διοργάνωσαν στὸν Πόρο ὁ Δῆμος Πόρου, ἡ Β΄ Ἐφορεία προϊστορικῶν καὶ κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων καὶ ἡ Τοπικὴ ἕνωση Δήμων καὶ Κοινοτήτων Νομοῦ Ἀττικῆς ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ κατὰ τὸ διάστημα 26-29 Ἰουνίου 1998

2019-01-09T21:37:31+00:0029 Ιουνίου 1998|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο· Ἡ ψαλτικὴ παράδοση [...]