1 07, 2020

῾Πτυχὲς μιᾶς «μουσικολογικῆς ρητορείας»: ἕνας μοναδικὸς μουσικο-υμνογραφικὸς συνδυασμὸς σὲ πολυέλεο γιὰ τὰ Θεοφάνεια’, Ἀπόστολος Τίτος 44 (2020), 239-278

2020-08-23T10:40:55+00:001 Ιουλίου 2020|Categories: Ανακοινώσεις, Άρθρα, Εξηγήσεις, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

῾Πτυχὲς μιᾶς «μουσικολογικῆς ρητορείας»: ἕνας μοναδικὸς μουσικο-υμνογραφικὸς συνδυασμὸς σὲ [...]

1 09, 2016

Μια εξηγητική σπουδή, με αφορμή την θ’ ωδή της ακολουθίας του Πάσχα, από τον κώδικα ΒΚΨ 53/201α-201 (του έτους 1743), όπου διασώζεται η παράδοση του μελοποιημένου από Μπαλάση τον ιερέα Ειρμολογίου

2019-01-11T15:15:55+00:001 Σεπτεμβρίου 2016|Categories: Εξηγήσεις|

Ἐξήγηση ποὺ ἐκπονήθηκε μὲ ἀφορμὴ τὰ μαθήματά μου στὸ Π.Ε.Κ.Ε.Μ. (Πρόγραμμα [...]

7 08, 2013

Συνθέσεις τοῦ ἀπὸ Τορνόβου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθανασίου Μαργουνίου τοῦ Κρητός: Ἐκλογαὶ ἁρμόδιαι εἰς τὴν ἁγίαν Αἰκατερίναν, πεντάηχες / Χερουβικὸν σὲ ἦχο α’

2023-08-30T11:04:58+00:007 Αυγούστου 2013|Categories: Εξηγήσεις|

Παρουσιάστηκαν κατά το έτος 2013 στην Αμερική, με τη [...]

1 12, 2012

Δοξαστικὸ τῆς 9ης Ὥρας τῶν Χριστουγέννων Σήμερον γεννᾶται ἐκ παρθένου, ἦχος πλ. β’, μέλος Ἀποστόλου Κώνστα Χίου

2019-01-11T15:16:28+00:001 Δεκεμβρίου 2012|Categories: Εξηγήσεις|

Παρουσιάστηκε κατά το 5ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογικό και Ψαλτικό [...]

7 08, 2009

Τὸ τρίψαλμο Μακάριος ἀνήρ, σὲ ἦχο δεύτερο, τὸ ἀποδιδόμενο στὸν Γερμανὸ Νέων Πατρῶν

2019-01-02T13:29:26+00:007 Αυγούστου 2009|Categories: Εξηγήσεις|

Δημοσιευμένο στὸ Ἀχιλλέως Γ. Χαλδαιάκη, «Τὸ “ἐν ταῖς ἀγρυπνίαις” ψαλλόμενο [...]

1 01, 2009

Πολυέλεος Λόγον ἀγαθόν, Πέτρου τοῦ Βυζαντίου σὲ ἦχο πλάγιο τοῦ πρώτου καὶ Μπαλάση Βλήτη τοῦ Ὠλενίτη, σὲ ἦχο ἅγια [καὶ ὁ ὁμόηχος πρῶτος στίχος τῆς ἴδιας ἐκλογῆς Ρηγίνου ἐκ τῆς κώμης Ζαγορᾶς]

2019-01-06T11:07:42+00:001 Ιανουαρίου 2009|Categories: Εξηγήσεις|

Ἐξηγήσεις ποὺ ἐκπονήθηκαν στὸ πλαίσιο τοῦ μαθήματος Τεχνικὲς ἐξήγησης τοῦ [...]

1 01, 2007

Ἐξήγηση [ἀπὸ τὸ αὐτόγραφο Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων Εἱρμολόγιο ΒΚΨ 81 (τοῦ ἔτους 1811)] τῆς ψαλλόμενης τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τὴν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀκολουθίας Θείῳ καλυφθεὶς ὁ βραδύγλωσσος γνόφῳ, ὅπου καὶ δύο ἐπιπλέον εἱρμοὶ (α΄ καὶ ζ΄) κατὰ σύνθεση Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων σὲ βραδύτερο δρόμο

2020-07-23T10:10:35+00:001 Ιανουαρίου 2007|Categories: Εξηγήσεις|

Παρουσιάσθηκαν κατὰ τὴν 20ὴ Μαΐου 2007 στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο [...]

Go to Top