1 01, 2000

Ὁ Γέρων Ἱερόθεος (1762-1814). Ἡ πολιτεία τοῦ κτίτορος τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιοὺ Ὕδρας καὶ κριτικὴ ἔκδοση τοῦ Βίου του, Ἀθῆναι 2000

2019-01-02T10:43:24+00:001 Ιανουαρίου 2000|Categories: Βιβλία, Υμναγιολογικά Βιβλία|

Μονογραφία περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς πολιτείας τοῦ μακαρίου γέροντος [...]

1 01, 1998

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καὶ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν ποίηση καὶ τὴν μουσική. Εἰσαγωγικὸ σχεδίασμα στὴν ποιητική-μουσικὴ διάσταση τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Ἀθῆναι 1998

2020-04-30T09:10:01+00:001 Ιανουαρίου 1998|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία, Υμναγιολογικά Βιβλία|

Ἡ ποιητικὴ δραστηριότητα τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ἢ ὁ ἐπικαλούμενος ἅγιος [...]

Go to Top