1 07, 2020

῾Πτυχὲς μιᾶς «μουσικολογικῆς ρητορείας»: ἕνας μοναδικὸς μουσικο-υμνογραφικὸς συνδυασμὸς σὲ πολυέλεο γιὰ τὰ Θεοφάνεια’, Ἀπόστολος Τίτος 44 (2020), 239-278

2020-08-23T10:40:55+00:001 Ιουλίου 2020|Categories: Ανακοινώσεις, Άρθρα, Εξηγήσεις, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

῾Πτυχὲς μιᾶς «μουσικολογικῆς ρητορείας»: ἕνας μοναδικὸς μουσικο-υμνογραφικὸς συνδυασμὸς σὲ [...]

10 09, 2017

‘A new reading of John Laskaris’ Explanation and Modulation of the Musical Art: Towards a Critical Edition of Laskaris’ Theoretical Treatise’, Aspects of Christian Culture in Byzantium and Eastern Christianity. Word, Sound and Image in the Context of Liturgical and Christian Symbolism, Edited by: Vesna Sara Peno and Ivan Moody, Belgrade 2017: Publications of the Institute of Musicology of the Serbian Academy of Sciences and Arts – Publications of the International Society for Orthodox Church Music no. 8, pp. 55-84

2019-01-12T12:02:34+00:0010 Σεπτεμβρίου 2017|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

John Laskaris’ short Treatise on Byzantine Music Theory is [...]

10 01, 2015

“Τhe Sense of ‘Pleasure’ in Eastern Chant”, Human and Social Studies 4:1 (2015), pp. 119-138

2019-01-12T12:02:43+00:0010 Ιανουαρίου 2015|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

It is taken for granted that Music plays a primary [...]

8 01, 2015

«Ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ ὡς “Τabula Rasa” ἢ Ποιά (θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι) ἡ «γλῶσσα» τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς;», Μουσικολογία. Περιοδικὴ Ἔκδοση Μουσικῆς Θεωρίας καὶ Πράξης:Μουσικὴ καὶ Γλῶσσα 22/15 (2015), σσ. 176-189

2019-01-12T12:01:08+00:008 Ιανουαρίου 2015|Categories: Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Καθώς το μείζον ποσοστό της γραπτής και προφορικής παράδοσης [...]

1 01, 2015

“Illustrating Melodies: Iconographical Instructions in Byzantine Music Theory and Practice”, Church Music and Icons: Windows to Heaven. Proceedings of the Fifth International Conference on Orthodox Church Music. University of Eastern Finland, Joensuu, Finland, 3-9 June 2013, (Finland) 2015, pp.138-152

2019-01-16T06:55:32+00:001 Ιανουαρίου 2015|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

The idea of illustrating melodies it’s a given in Byzantine [...]

10 01, 2014

“Musical Freedom and Ecclesiastical Rules at the Ecumenical Patriarchate of Constantinople during the 18th century”, Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα 1 (2014), σσ. 87-129

2019-01-12T12:03:01+00:0010 Ιανουαρίου 2014|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

From the beginning of 18th century the “fever” of interpretation [...]

1 01, 2014

“Byzantine Music as ‘Tabula Rasa’ or Which should be the ‘Language’ of Byzantine Music”, Music Identities on Paper and Screen, Belgrade 2014, pp. 362-375

2019-01-12T12:03:09+00:001 Ιανουαρίου 2014|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

As the major proportion of written and oral tradition [...]

21 09, 2013

“Sense of ‘Pleasure’ in Eastern Chant”, Ἀνατολικὸν Μέλος. Ἡμερίδα γιὰ τὴν κοινὴ μουσικὴ παράδοση Τουρκίας καὶ Ἑλλάδας (Χάλκη, 21 Σεπτεμβρίου 2013), Κωνσταντινούπολις 2014, σσ. 21-39

2019-01-16T06:56:52+00:0021 Σεπτεμβρίου 2013|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

It is taken for granted that Music plays a [...]

10 01, 2013

“The story of a composition or ‘Adventures’ of written melodies, during the Byzantine and post-Byzantine era”, Tradition and Innovation in Late-and Postbyzantine Liturgical Chant II. Proceedings of the Congress held at Hernen Castle, the Netherlands, 30 October-3 November 2008, Peeters- Leuven 2013, pp. 261-289

2019-01-16T19:05:24+00:0010 Ιανουαρίου 2013|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

The story of a composition (the story of any [...]