Ἡ Αἰγιναία. Περιοδικὴ πολιτιστικὴ ἔκδοση, τεῦχος 9, Αἴγινα, Ἰανουάριος-Ἰούνιος 2004, [Ἀφιερώματα: Αἴγινα καὶ Ὕδρευση. Ἡμερίδα Αἴγινα: Περιβάλλον καὶ Δόμηση], σσ. 160

2019-01-11T15:23:52+00:001 Ιουνίου 2004|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Η Αιγιναία, Επιμέλειες Εκδόσεων|