10 01, 2015

“Τhe Sense of ‘Pleasure’ in Eastern Chant”, Human and Social Studies 4:1 (2015), pp. 119-138

2019-01-12T12:02:43+00:0010 Ιανουαρίου 2015|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

It is taken for granted that Music plays a primary [...]

8 01, 2015

«Ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ ὡς “Τabula Rasa” ἢ Ποιά (θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι) ἡ «γλῶσσα» τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς;», Μουσικολογία. Περιοδικὴ Ἔκδοση Μουσικῆς Θεωρίας καὶ Πράξης:Μουσικὴ καὶ Γλῶσσα 22/15 (2015), σσ. 176-189

2023-11-03T12:00:41+00:008 Ιανουαρίου 2015|Categories: Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Καθώς το μείζον ποσοστό της γραπτής και προφορικής παράδοσης [...]

1 01, 2015

“Illustrating Melodies: Iconographical Instructions in Byzantine Music Theory and Practice”, Church Music and Icons: Windows to Heaven. Proceedings of the Fifth International Conference on Orthodox Church Music. University of Eastern Finland, Joensuu, Finland, 3-9 June 2013, (Finland) 2015, pp.138-152

2021-02-10T13:18:12+00:001 Ιανουαρίου 2015|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

The idea of illustrating melodies it’s a given in Byzantine [...]

Go to Top