14 11, 2000

Διορθόδοξον Ἐπιστημονικὸν Συνέδριον: “Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος-Νεομάρτυρες: Προάγγελοι τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Γένους”, Ἱερὰ Μητρόπολις Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης, Ἑρμιονίδος καὶ Τροιζηνίας, Ἰωβηλαῖον 200 ἐτῶν ἀπὸ τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου (14.11.1800-14.11.2000), Ὕδρα, 10-14 Νοεμβρίου 2000

2019-01-09T21:06:22+00:0014 Νοεμβρίου 2000|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο· Ἱερόθεος ἱερομόναχος ὁ [...]

12 11, 2000

Μουσικολογικὴ σύναξη εἰς μνήμην Σπυρίδωνος Δ. Περιστέρη: Βυζαντινὴ μουσική-Δημοτικὸ τραγούδι: Οἱ δύο ὄψεις τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς κληρονομιᾶς, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Κέντρο ἐρεύνης τῆς ἑλληνικῆς λαογραφίας-Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, Μέγαρον Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 10-12 Νοεμβρίου 2000

2019-01-09T22:17:04+00:0012 Νοεμβρίου 2000|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο· Σημειώματα Κωνσταντίνου Ἀ. [...]

5 11, 2000

Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ψαλτικῆς Τέχνης: Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης., Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος-Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Ἀθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2000

2019-01-09T22:15:32+00:005 Νοεμβρίου 2000|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο· Ἡ θεωρητικὴ σπουδὴ [...]

Go to Top