21 09, 2013

Ἀνατολικὸν Μέλος. Ἡμερίδα γιὰ τὴν κοινὴ μουσικὴ παράδοση Τουρκίας καὶ Ἑλλάδας (Κωνσταντινούπολη-Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης-21 Σεπτεμβρίου 2013)

2019-01-15T09:04:22+00:0021 Σεπτεμβρίου 2013|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο: Sense of “Pleasure” [...]

21 09, 2013

“Sense of ‘Pleasure’ in Eastern Chant”, Ἀνατολικὸν Μέλος. Ἡμερίδα γιὰ τὴν κοινὴ μουσικὴ παράδοση Τουρκίας καὶ Ἑλλάδας (Χάλκη, 21 Σεπτεμβρίου 2013), Κωνσταντινούπολις 2014, σσ. 21-39

2019-01-16T06:56:52+00:0021 Σεπτεμβρίου 2013|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

It is taken for granted that Music plays a [...]