20 08, 2006

Συναυλία στὴν Αἴγινα, μὲ σύνολο δημοτικῆς μουσικῆς τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στὸ πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία 1806-2006. 200 ἔτη ἱστορίας καὶ λατρείας. Αἴγινα, προαύλιο μητροπολιτικοῦ ναοῦ 20 Αὐγούστου 2006

2020-01-03T08:39:56+00:0020 Αυγούστου 2006|Categories: Ἡ ἵδρυση τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας Ἀνατολῆς τὸ περιήχημα, Ἡ ἵδρυση τοῦ «Συλλόγου πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης», Καλλιτεχνικά, Καλλιτεχνικὴ δραστηριότητα, Ὁ Σύλλογος πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης, Προσωπικές -Μονοφωνάρικες, Προσωπικὴ καλλιτεχνικὴ δραστηριότητα, Συναυλίες|

Συμμετέχω, μαζὶ μὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς συνεργάτες μου, [...]

3 03, 2005

Ηχογράφηση δημοτικών τραγουδιών της Αίγινας

2020-04-30T09:39:34+00:003 Μαρτίου 2005|Categories: Ἡ ἵδρυση τοῦ «Συλλόγου πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης», Ἠχογραφήσεις, Καλλιτεχνικά, Καλλιτεχνικὴ δραστηριότητα, Ὁ Σύλλογος πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης, Προσωπικές -Μονοφωνάρικες, Προσωπικὴ καλλιτεχνικὴ δραστηριότητα|

Ηχογράφηση στην ΕΡΤ, για την τηλεοπτική εκπομπή του Παναγιώτη [...]

8 01, 1993

Ἡ «Παναιγινητικὴ ἐπιτροπὴ γιὰ τὴ διάσωση τῆς Παληαχώρας»

2017-09-08T18:19:40+00:008 Ιανουαρίου 1993|Categories: Ἡ «Παναιγινητικὴ ἐπιτροπὴ γιὰ τὴ διάσωση τῆς Παληαχώρας», Ἡ ἵδρυση τοῦ «Συλλόγου πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης», Καλλιτεχνικά|

Κατὰ τὸ ἔτος 1993, οἱ ἐπισημανθεῖσες ἀνωτέρω γενικότερες ἐνέργειες τοῦ [...]

1 12, 1991

Κάλαντα Δωδεκαημέρου. Φωνοταινία, ἔκδοση τοῦ Συλλόγου πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης, Νο 1, [Ἀθῆναι 1991].

2020-01-01T13:22:24+00:001 Δεκεμβρίου 1991|Categories: CDs, Ἡ ἵδρυση τοῦ «Συλλόγου πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης», Ἠχογραφήσεις, Καλλιτεχνικά, Καλλιτεχνικὴ δραστηριότητα, Ὁ Σύλλογος πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης|

Ἡ παροῦσα μουσικὴ ἔκδοση ἠχογραφήθηκε στὴν Ἀθήνα (κατὰ τὶς [...]

8 01, 1991

Ἡ σχολὴ παραδοσιακῶν μουσικῶν ὀργάνων τοῦ Συλλόγου πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης

2017-09-09T08:44:38+00:008 Ιανουαρίου 1991|Categories: Ἡ ἵδρυση τοῦ «Συλλόγου πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης», Ἡ σχολὴ παραδοσιακῶν μουσικῶν ὀργάνων τοῦ Συλλόγου, Καλλιτεχνικά|

Ἡ σχολὴ παραδοσιακῶν μουσικῶν ὀργάνων τοῦ Συλλόγου πρὸς διάσωση τῆς [...]

8 01, 1988

Ὁ Σύλλογος πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης

2017-09-26T13:13:20+00:008 Ιανουαρίου 1988|Categories: Ἡ ἵδρυση τοῦ «Συλλόγου πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης», Καλλιτεχνικά, Ὁ Σύλλογος πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης|

Κατὰ τὸ ἔτος 1988 ἵδρυσα στὴν Αἴγινα τὸν «Σύλλογο πρὸς [...]

Go to Top