1 01, 2000

Ἱερὰ Μητρόπολις Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης, Ἑρμιονίδος καὶ Τροιζηνίας – Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Τριάδος (Ἁγ. Νεκταρίου) Αἰγίνης, Ἅγιος Νεκτάριος· ὁ πνευματικός, ὁ μοναστικός, ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης. Πρακτικὰ διορθοδόξου θεολογικοῦ ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου ἐπὶ τῇ ἑκατονπεντηκονταετηρίδι (1846-1996) ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ ἁγίου Νεκταρίου (Αἴγινα 21-23 Ὀκτωβρίου 1996), Ἀθῆναι 2000, σσ. 560

2019-01-05T10:34:48+00:001 Ιανουαρίου 2000|Categories: Εκδόσεις Ιεράς Μονής Αγ. Νεκταρίου, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Ὁ ὀγκώδης τόμος τῶν Πρακτικῶν τοῦ ὁμώνυμου συνεδρίου, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν [...]

1 01, 1998

Ἱερὰ Μητρόπολις Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης, Ἑρμιονίδος καὶ Τροιζηνίας-Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος (Ἁγίου Νεκταρίου) Αἰγίνης, Ὁ γυναικεῖος μοναχισμὸς καὶ ὁ ἅγιος Νεκτάριος. Πρακτικὰ διορθοδόξου μοναστικοῦ συνεδρίου ἐπὶ τῇ ἑκατονπεντηκονταετηρίδι (1846-1996) ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ ἁγίου Νεκταρίου (Αἴγινα 9-11 Σεπτεμβρίου 1996), Ἀθῆναι 1998, σσ. 396

2019-01-05T10:36:13+00:001 Ιανουαρίου 1998|Categories: Εκδόσεις Ιεράς Μονής Αγ. Νεκταρίου, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Ὁ ὀγκώδης τόμος τῶν Πρακτικῶν τοῦ ὁμώνυμου συνεδρίου, ποὺ πραγματοποιήθηκε [...]

2 01, 1996

Ἱερὰ Μητρόπολις Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης, Ἑρμιονίδος καὶ Τροιζηνίας-Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος (Ἁγίου Νεκταρίου) Αἰγίνης, Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου. Αἱ Εἰκόνες τοῦ Τέμπλου, Αἴγινα 1996

2019-01-05T10:37:37+00:002 Ιανουαρίου 1996|Categories: Εκδόσεις Ιεράς Μονής Αγ. Νεκταρίου, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Πρόκειται γιὰ καλλιτεχνικὸ λεύκωμα ποὺ -ὑπὸ τὴ γενικὴ ἐπιμέλεια τοῦ [...]

1 01, 1996

Ἱερὰ Μητρόπολις Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης, Ἑρμιονίδος καὶ Τροιζηνίας-Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος (Ἁγίου Νεκταρίου) Αἰγίνης, Προσωπικὰ ἀντικείμενα Ἁγίου Νεκταρίου, Αἴγινα 1996

2019-01-05T10:38:52+00:001 Ιανουαρίου 1996|Categories: Εκδόσεις Ιεράς Μονής Αγ. Νεκταρίου, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Πρόκειται γιὰ καλλιτεχνικὸ λεύκωμα ποὺ -ὑπὸ τὴ γενικὴ ἐπιμέλεια τοῦ [...]

Go to Top