1 01, 1994

«Δύο χειρόγραφα τοῦ Θεοτοκαρίου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου», Θεολογία ΞΕ΄ (1994), σσ. 355-394

2019-01-12T11:28:56+00:001 Ιανουαρίου 1994|Categories: Άρθρα, Υμναγιολογικά Άρθρα|

Μὲ ἀφορμὴ τὴν παρουσίαση, ἀναλυτικὴ καταλογογράφηση καὶ πλήρη κωδικολογικὴ περιγραφὴ [...]

1 01, 1994

«Ὁ Ν. Δ. Λεβίδης καὶ τὸ ἀνακύψαν μουσικὸ ζήτημα κατὰ τὸν Μάϊο τοῦ 1902», Παρνασσὸς ΛϚ΄ (1994), σσ. 34-65

2019-01-12T11:30:15+00:001 Ιανουαρίου 1994|Categories: Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα|

Μὲ τὴν παροῦσα μελέτη γνωστοποιοῦνται πλέον καὶ στὶς λεπτομέρειές τους, [...]

1 01, 1994

Φάκελος μαθήματος ἀναλυτικὴ βυζαντινὴ σημειογραφία IV, Ἀθήνα 1994

2019-01-02T11:12:12+00:001 Ιανουαρίου 1994|Categories: Διδακτικά Εγχειρίδια|

Ἐγχειρίδιο-φάκελος γιὰ τὶς διδακτικὲς ἀνάγκες τῶν μαθημάτων ποὺ ἀπὸ τὸ ἔτος [...]

1 01, 1994

Γιὰ τὶς γενικότερες δραστηριότητες τοῦ Συλλόγου πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης ἔδωσα βραχεῖα συνέντευξη ποὺ -ὑπὸ τὸν τίτλο «Φίλοι τῆς παράδοσης»- δημοσιεύθηκε στὴν ἀπογευματινὴ ἐφημερίδα Ἔθνος

2017-08-13T12:24:11+00:001 Ιανουαρίου 1994|Categories: Συνεντεύξεις|

Βλ. Ἔθνος, ἀριθμ. φύλλου 3730, Τρίτη 25 Ἰανουαρίου 1994, σ. [...]

1 01, 1994

Παναιγινητικὴ ἐπιτροπὴ γιὰ τὴ διάσωση τῆς Παληαχώρας. Ἡμερολόγιο 1994. Ἐνισχύσατε τὴν προσπάθεια γιὰ τὴ διάσωση τῆς Παληαχώρας Αἴγινας

2019-01-05T10:43:44+00:001 Ιανουαρίου 1994|Categories: Εκδόσεις Συλλόγου προς διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και παράδοσης, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Ἡμερολόγιο τοίχου τοῦ ἔτους 1994, μὲ ἑπτὰ  ἔγχρωμες φωτογραφίες τοιχογραφιῶν [...]

Go to Top