ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΟ Ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ μέσα ἀπὸ τὴν Νέα Μέθοδο Γραφῆς (1814-2014) Καθιέρωση – Προβληματισμοί – Προοπτικὲς (Τμῆμα Μουσικῆς Ἐπιστήμης καὶ Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας-Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν ΑΠΘ-Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας ΑΠΘ-Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου, Θεσσαλονίκη, 30 Ὀκτωβρίου ἕως 1 Νοεμβρίου 2014)

2019-01-09T12:09:47+00:001 Νοεμβρίου 2014|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο: Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ & [...]