20 08, 2006

Συναυλία στὴν Αἴγινα, μὲ σύνολο δημοτικῆς μουσικῆς τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στὸ πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία 1806-2006. 200 ἔτη ἱστορίας καὶ λατρείας. Αἴγινα, προαύλιο μητροπολιτικοῦ ναοῦ 20 Αὐγούστου 2006

2020-01-03T08:39:56+00:0020 Αυγούστου 2006|Categories: Ἡ ἵδρυση τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας Ἀνατολῆς τὸ περιήχημα, Ἡ ἵδρυση τοῦ «Συλλόγου πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης», Καλλιτεχνικά, Καλλιτεχνικὴ δραστηριότητα, Ὁ Σύλλογος πρὸς διάσωση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ παράδοσης, Προσωπικές -Μονοφωνάρικες, Προσωπικὴ καλλιτεχνικὴ δραστηριότητα, Συναυλίες|

Συμμετέχω, μαζὶ μὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς συνεργάτες μου, [...]

5 05, 2005

Ηχογράφηση ψαλτοτράγουδων

2020-04-30T09:27:08+00:005 Μαΐου 2005|Categories: Ἡ ἵδρυση τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας Ἀνατολῆς τὸ περιήχημα, Ἠχογραφήσεις, Καλλιτεχνικά, Προσωπικές -Μονοφωνάρικες, Προσωπικὴ καλλιτεχνικὴ δραστηριότητα|

Ηχογράφηση χαρακτηριστικών ψαλτοτράγουδων, δείγματα μεταβυζαντινής λόγιας μουσικής της Κωνσταντινουπόλεως, [...]

8 01, 1998

Ἡ ἵδρυση τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας Ἀνατολῆς τὸ περιήχημα

2020-01-02T09:54:42+00:008 Ιανουαρίου 1998|Categories: Ἡ ἵδρυση τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας Ἀνατολῆς τὸ περιήχημα, Καλλιτεχνικά|

Ἡ ἀστικὴ μὴ κερδοσκοπικὴ ἑταιρεία Ἀνατολῆς τὸ περιήχημα ἱδρύθηκε κατὰ [...]

Go to Top