10 12, 2022

«Τῆς θεολογίας τὸν ἀρχηγόν»: Μνήμη αγίου Ιωάννου του Θεολόγου σε «μουσική μέθοδο» Κωνσταντίνου ιερέως Φλαγγή, Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 46 (2021-2022), 9-22

2022-12-10T10:38:51+00:0010 Δεκεμβρίου 2022|Categories: Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

«Τῆς θεολογίας τὸν ἀρχηγόν»: Μνήμη αγίου Ιωάννου του Θεολόγου [...]

7 01, 2022

Chaldæakes, A., Loupas, S. & Chaldæaki, E. (2021). Historico-musicological Aspects of K. A. Psachos’s Archive. Musicologist, 5 (2), 187-239

2022-01-07T15:36:07+00:007 Ιανουαρίου 2022|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Chaldæakes, A., Loupas, S. & Chaldæaki, E. (2021). Historico-musicological [...]

13 12, 2021

“Νεομεθοδικὲς συνθετικὲς πρακτικές: ἰδέα, διαμόρφωση καὶ ἐπέκεινα προοπτικές”, ΕΕΦΣΠΑ 45 (2020-2021), 9-47

2021-12-13T13:19:28+00:0013 Δεκεμβρίου 2021|Categories: Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

"Νεομεθοδικὲς συνθετικὲς πρακτικές: ἰδέα, διαμόρφωση καὶ ἐπέκεινα προοπτικές", ΕΕΦΣΠΑ [...]

23 07, 2021

Achilleas G. Chaldæakes, Sokrates Loupas, Evangelia Chaldæaki, Uses of the New Method of the Byzantine Notation; Historico-Musicological Testimonies from K. A. Psachos’s Archive Epistêmês Metron Logos 5:1-47, Π1-71.

2021-07-28T17:32:40+00:0023 Ιουλίου 2021|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα|

Uses of the New Method of the Byzantine Notation; [...]

7 11, 2020

“John Laskaris’s Modality Schema”, Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΜΔ’ (2013-2020), 13-50

2020-12-10T13:38:19+00:007 Νοεμβρίου 2020|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ συνοπτική θεωρητικὴ συγγραφὴ Ἰωάννου τοῦ [...]

1 07, 2020

῾Πτυχὲς μιᾶς «μουσικολογικῆς ρητορείας»: ἕνας μοναδικὸς μουσικο-υμνογραφικὸς συνδυασμὸς σὲ πολυέλεο γιὰ τὰ Θεοφάνεια’, Ἀπόστολος Τίτος 44 (2020), 239-278

2020-08-23T10:40:55+00:001 Ιουλίου 2020|Categories: Ανακοινώσεις, Άρθρα, Εξηγήσεις, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

῾Πτυχὲς μιᾶς «μουσικολογικῆς ρητορείας»: ἕνας μοναδικὸς μουσικο-υμνογραφικὸς συνδυασμὸς σὲ [...]

8 01, 2015

«Ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ ὡς “Τabula Rasa” ἢ Ποιά (θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι) ἡ «γλῶσσα» τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς;», Μουσικολογία. Περιοδικὴ Ἔκδοση Μουσικῆς Θεωρίας καὶ Πράξης:Μουσικὴ καὶ Γλῶσσα 22/15 (2015), σσ. 176-189

2019-01-12T12:01:08+00:008 Ιανουαρίου 2015|Categories: Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Καθώς το μείζον ποσοστό της γραπτής και προφορικής παράδοσης [...]

1 01, 2013

«Συγχύσεις ὁμωνύμων Ἁγιορειτῶν μουσικῶν: Ἡ περίπτωση τῶν Δαμασκηνῶν», Συμβολὴ στὴ μνήμη Γεωργίου Ἀμαργιανάκη (1936-2003). Μελέτες καὶ κείμενα συναδέλφων καὶ μαθητῶν του, Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν-Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν, ‘Αθήνα 2013, σσ. 129-159

2019-01-12T10:29:49+00:001 Ιανουαρίου 2013|Categories: Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα|

Ἡ μελέτη εἶναι πρωτότυπη καὶ ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα, καθὼς γιὰ πρώτη [...]

1 09, 2007

«Ἀπὸ τὸ Τυπικὸ τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὄρθρου: Ἡ ἐπιβολὴ ἐξωψαλμικῶν ποιητικῶν κειμένων στὸν ψαλμὸ τοῦ πολυελέου», Πολυφωνία 11 (2007), σσ. 66-88

2019-01-12T12:01:22+00:001 Σεπτεμβρίου 2007|Categories: Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Μιὰ ἐξειδικευμένη μορφολογικὴ τεχνικὴ τῆς παπαδικῆς μελοποιίας (ἡ ἐπιβολὴ [...]

Go to Top