2 01, 2007

Προθεωρία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Μιὰ προκαταρκτικὴ ἐκδοχή, Ἀθήνα 2007, σσ. 288

2020-07-06T07:48:39+00:002 Ιανουαρίου 2007|Categories: Διδακτικά Εγχειρίδια|

Ἡ πρόθεσή μου νὰ συντάξω μιὰν Προθεωρία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, [...]

1 01, 2007

Μελοποιΐα-Μορφολογία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Προπαρασκευαστικὴ συναγωγὴ σημειώσεων καὶ μελετημάτων, Ἀθήνα 2007, σσ. 208

2019-01-02T11:09:31+00:001 Ιανουαρίου 2007|Categories: Διδακτικά Εγχειρίδια|

Γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ μαθήματος Μελοποιία–Μορφολογία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τίθεται [...]

1 01, 2006

Σημειώσεις γιὰ τὸ Σεμινάριο: Μεθοδολογία καταλογογράφησης μουσικῶν χειρογράφων, Ἀθήνα 2006, σσ. 58

2019-01-02T11:10:29+00:001 Ιανουαρίου 2006|Categories: Διδακτικά Εγχειρίδια|

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ_1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ_2

1 01, 1999

Φάκελος μαθήματος· “Μουσικὲς καταγραφὲς διὰ τῆς βυζαντινῆς παρασημαντικῆς”, Ἀθῆναι 1999

2019-01-02T11:11:16+00:001 Ιανουαρίου 1999|Categories: Διδακτικά Εγχειρίδια|

Περιλαμβάνει δύο πρωτότυπα κείμενά μου· ἕνα γιὰ τὴν ἐν γένει [...]

1 01, 1994

Φάκελος μαθήματος ἀναλυτικὴ βυζαντινὴ σημειογραφία IV, Ἀθήνα 1994

2019-01-02T11:12:12+00:001 Ιανουαρίου 1994|Categories: Διδακτικά Εγχειρίδια|

Ἐγχειρίδιο-φάκελος γιὰ τὶς διδακτικὲς ἀνάγκες τῶν μαθημάτων ποὺ ἀπὸ τὸ ἔτος [...]

3 01, 1993

Φάκελος μαθήματος ἀναλυτικὴ βυζαντινὴ σημειογραφία III, Ἀθήνα 1993

2019-01-02T11:13:33+00:003 Ιανουαρίου 1993|Categories: Διδακτικά Εγχειρίδια|

Ἐγχειρίδιο-φάκελος γιὰ τὶς διδακτικὲς ἀνάγκες τῶν μαθημάτων ποὺ ἀπὸ τὸ ἔτος [...]

2 01, 1993

Φάκελος μαθήματος ἀναλυτικὴ βυζαντινὴ σημειογραφία II, Ἀθήνα 1993

2019-01-02T11:14:35+00:002 Ιανουαρίου 1993|Categories: Διδακτικά Εγχειρίδια|

Ἐγχειρίδιο-φάκελος γιὰ τὶς διδακτικὲς ἀνάγκες τῶν μαθημάτων ποὺ ἀπὸ τὸ ἔτος [...]

1 01, 1993

Φάκελος μαθήματος ἀναλυτικὴ βυζαντινὴ σημειογραφία I, Ἀθήνα 1993

2019-01-02T11:15:32+00:001 Ιανουαρίου 1993|Categories: Διδακτικά Εγχειρίδια|

Ἐγχειρίδιο-φάκελος γιὰ τὶς διδακτικὲς ἀνάγκες τῶν μαθημάτων ποὺ ἀπὸ τὸ ἔτος [...]

Go to Top