8 01, 1998

Ἡ ἵδρυση τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας Ἀνατολῆς τὸ περιήχημα

2020-01-02T09:54:42+00:008 Ιανουαρίου 1998|Categories: Ἡ ἵδρυση τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας Ἀνατολῆς τὸ περιήχημα, Καλλιτεχνικά|

Ἡ ἀστικὴ μὴ κερδοσκοπικὴ ἑταιρεία Ἀνατολῆς τὸ περιήχημα ἱδρύθηκε κατὰ [...]

1 01, 1998

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καὶ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν ποίηση καὶ τὴν μουσική. Εἰσαγωγικὸ σχεδίασμα στὴν ποιητική-μουσικὴ διάσταση τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Ἀθῆναι 1998

2020-04-30T09:10:01+00:001 Ιανουαρίου 1998|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία, Υμναγιολογικά Βιβλία|

Ἡ ποιητικὴ δραστηριότητα τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ἢ ὁ ἐπικαλούμενος ἅγιος [...]

1 01, 1998

Ἱερὰ Μητρόπολις Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης, Ἑρμιονίδος καὶ Τροιζηνίας-Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος (Ἁγίου Νεκταρίου) Αἰγίνης, Ὁ γυναικεῖος μοναχισμὸς καὶ ὁ ἅγιος Νεκτάριος. Πρακτικὰ διορθοδόξου μοναστικοῦ συνεδρίου ἐπὶ τῇ ἑκατονπεντηκονταετηρίδι (1846-1996) ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ ἁγίου Νεκταρίου (Αἴγινα 9-11 Σεπτεμβρίου 1996), Ἀθῆναι 1998, σσ. 396

2019-01-05T10:36:13+00:001 Ιανουαρίου 1998|Categories: Εκδόσεις Ιεράς Μονής Αγ. Νεκταρίου, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Ὁ ὀγκώδης τόμος τῶν Πρακτικῶν τοῦ ὁμώνυμου συνεδρίου, ποὺ πραγματοποιήθηκε [...]

1 01, 1998

«Τοῖς ἐντευξομένοις φιλαγίοις», Ὁ Γυναικεῖος Μοναχισμός καὶ ὁ Ἅγιος Νεκτάριος. Πρακτικὰ διορθοδόξου μοναστικοῦ συνεδρίου ἐπὶ τῇ ἑκατονπεντηκονταετηρίδι (1846-1996) ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ ἁγίου Νεκταρίου (Αἴγινα, 9-11 Σεπτεμβρίου 1996), ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Τριάδος (Ἁγ. Νεκταρίου) Αἰγίνης, Ἀθῆναι 1998, σσ. 9-17

2019-01-02T11:23:57+00:001 Ιανουαρίου 1998|Categories: Προλογικά Σημειώματα|

πρόλογος ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ

Go to Top