29 08, 1999

Συμπόσιο Ἑλληνικῆς Μουσικῆς. Ἀρχαία-Βυζαντινή-Παραδοσιακή-Νεώτερη: Προβλήματα καὶ προοπτικὲς τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς, Σύλλογος τῶν ἁπανταχοῦ Ἀποικιανῶν τῆς νήσου Ἄνδρου (ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Μουσικῆς Unesco καὶ τὴ συμπαράσταση τοῦ Ὑπουργείου Αἰγαίου), Ἄνδρος, 28-29 Αὐγούστου 1999

2019-01-09T21:31:30+00:0029 Αυγούστου 1999|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο· Συνοπτικὴ θεώρηση τῆς [...]

1 08, 1999

«”Νῆσος ἁγιοτόκος”. Ἡ αἰγινητικὴ ἁγιολογία· διαχρονικὴ ἀσκητικὴ μαρτυρία εἴκοσι αἰώνων», Τὸ Φιστίκι. Μηνιαία σατυρικὴ ἐφημερίδα τῆς Αἴγινας, περίοδος 5η, χρόνος 10ος, ἀριθμ. φύλλου 100, Αἴγινα, Ἰούλιος-Αὔγουστος 1999, σσ. 4-5

2019-01-10T20:04:25+00:001 Αυγούστου 1999|Categories: Αιγινητικά Μελετήματα, Μελετήματα|

Συνοπτικὸ σημείωμα γιὰ τὴν αἰγινητικὴ ἁγιολογία. Ἀναφέρεται ἁδρομερῶς ὁ βίος [...]

Go to Top