18 10, 2018

Ίδρυμα Βυζαντινής Μoυσικολογίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ΑΧΙΛΛΕΥΣ Γ. ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ, Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη; Στίχος καλοφωνικός, εκ του δευτέρου ψαλμού, ποίημα Ιωάννου του Κουκουζέλη, Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογικό και Ψαλτικό “Μορφολογία-Αισθητική”, Αθήνα, 18-20 Οκτωβρίου 2018

2019-01-05T09:09:28+00:0018 Οκτωβρίου 2018|Categories: Εκδόσεις Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας, Επιμέλειες Εκδόσεων|

koukouzeles

21 10, 2006

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος-Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Ψάλατε συνετῶς τῷ Θεῷ. Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Ἡ Ὀκταηχία. Ψαλτικὴ Φυλλάδα γιὰ τὸ Γ΄ Διεθνὲς Μουσικολογικὸ-Ψαλτικὸ Συνέδριο, Ἀθήνα, 17-21 Ὀκτωβρίου 2006, σσ. 150

2019-01-11T15:23:28+00:0021 Οκτωβρίου 2006|Categories: Εκδόσεις Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας, Επιμέλειες Εκδόσεων, Μουσικολογικές Εκδόσεις|

Ψάλατε συνετώς τω Θεώ

1 01, 2001

Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Πρακτικὰ Α’ Πανελληνίου Συνεδρίου Ψαλτικῆς Τέχνης (Ἀθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2000), ἔκδοση τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2001, σσ. 248

2019-01-05T13:38:07+00:001 Ιανουαρίου 2001|Categories: Εκδόσεις Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας, Επιμέλειες Εκδόσεων, Μουσικολογικές Εκδόσεις|

Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης Ἀναγγελίες γιὰ [...]

Go to Top