29 01, 2002

Προσλαλιὰ κατὰ τὴν ἐπίσημη παρουσίαση τῶν δύο τόμων πρακτικῶν τῶν πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Νεκταρίου συγκληθέντων συνεδρίων.

2019-01-11T14:29:21+00:0029 Ιανουαρίου 2002|Categories: Ομιλίες, Προσλαλιές|

Αἴγινα, αἴθουσα ξενῶνος ἱερᾶς μονῆς ἁγίου Νεκταρίου, Τρίτη 29 Ἰανουαρίου [...]

1 01, 2002

«Περὶ τὴν καταλογογράφηση τῶν μουσικῶν χειρογράφων τῆς νησιωτικῆς Ἑλλάδος», Μουσικολογία. Περιοδικὴ ἔκδοση μουσικῆς θεωρίας καὶ πράξης, τεῦχος 16, Ἀθήνα 2002, σσ. 143-170

2019-01-12T12:01:34+00:001 Ιανουαρίου 2002|Categories: Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Ἡ παροῦσα μελέτη ἀποτελεῖ πρόδρομη ἀνακοίνωση γιὰ τὴν ἐπιχειρούμενη ἀναλυτικὴ [...]

Go to Top