10 01, 2016

“Ακαδημαϊκό Βυζαντινομουσικολογικό Δίκτυο”, Ιωάννης Φούλιας, Πέτρος Βούβαρης, Κώστας Καρδάμης και Κώστας Χάρδας (επιμ.), 7ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο: «Μουσική, λόγος και τέχνες» (Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου υπότην αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Κέρκυρα, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015), Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 195-208

2019-01-03T12:39:11+00:0010 Ιανουαρίου 2016|Categories: Χρονικά|

20. Ακαδημαϊκό Βυζαντινομουσικολογικό Δίκτυο https://www.academia.edu/30270213/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF https://musicology.mus.auth.gr/wp-content/uploads/2016/11/ConfProc2015.pdf [...]

1 01, 2016

Ἐθνικὸν καὶ Καποδιστριακὸν Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν-Φιλοσοφικὴ Σχολή-Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016

2020-05-08T07:33:06+00:001 Ιανουαρίου 2016|Categories: Εκδόσεις ΤΜΣ ΕΚΠΑ, Επιμέλειες Εκδόσεων, Μουσικολογικές Εκδόσεις|

Ἡμερολόγιο τοῦ 2016 ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ [...]

1 01, 2016

“G. Stathis , Introduction to Kalophony, the Byzantine Ars Nova; The Anagrammatismoi and Mathēmata of Byzantine Chant ; translated and revised by Konstantinos Terzopoulos [Studies in Eastern Orthodoxy 1], Bern 2014, σελ. 332. ISBN 978-3-0343-0912-7”, Byzantina Symmeikta 26 (2016), 395-418

2019-01-02T11:27:56+00:001 Ιανουαρίου 2016|Categories: Βιβλιοπαρουσιάσεις|

vivliokrisia–Xaldeakis (final) http://epublishing.ekt.gr/el/5374/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B1/15258 https://www.academia.edu/30474835/G._Stathis_Introduction_to_Kalophony_the_Byzantine_Ars_Nova_The_Anagrammatismoi_and_Math%C4%93mata_of_Byzantine_Chant_translated_and_revised_by_Konstantinos_Terzopoulos_Studies_in_Eastern_Orthodoxy_1_Bern_2014_%CF%83%CE%B5%CE%BB._332._ISBN_978-3-0343-0912-7 [...]

1 01, 2016

«”…κενόσπουδα συντάγματα…”. Διερεύνηση τῶν αἰτίων καταδίκης τῆς … “λεσβιακῆς δυσμουσίας”», ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ Συνεδρίου Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων. 150 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή του (1857-2007), Ἀθήνα 2016, σσ. 493-513

2019-01-16T06:54:35+00:001 Ιανουαρίου 2016|Categories: Ανακοινώσεις, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Ἡ παρούσα ἀνακοίνωση σχετίζεται μὲ μίαν ἑτοιμαζόμενη ἐκτενέστερη μελέτη γύρω [...]

Go to Top