«Οἱ μεγάλοι δημιουργοί. Ἀπὸ τοὺς ὕστερους βυζαντινοὺς χρόνους ὣς τὴ μεγάλη μεταρρύθμιση τοῦ 19ου αἰῶνα», στὸ ἀφιερωμένο στὴ βυζαντινὴ μουσικὴ ἔνθετο Ἑπτὰ ἡμέρες τῆς ἐφημερίδας Ἡ Καθημερινή, Κυριακὴ 16 Ἀπριλίου 1995, σσ. 8-11

2019-01-11T13:10:57+00:0016 Απριλίου 1995|Categories: Μελετήματα, Μουσικολογικά Μελετήματα|

Ἐπισημαίνονται στὸ παρὸν εὐσύνοπτο κείμενο, τὰ κυριότερα χρονικὰ ὁροθέσια τῆς [...]