Παράδοση καὶ Νεωτερικότητα στὴ Βυζαντινὴ Μουσική ἢ Ἡ Ψαλτικὴ ὡς Τέχνη καὶ ὡς Ἐπιστήμη

2019-01-11T14:21:55+00:0019 Μαρτίου 2006|Categories: Ομιλίες|

Ὁμιλία ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 19 Μαρτίου 2006 στὸ Βουκουρέστι [...]