28 07, 2021

Ρέα Κακάμπουρα-Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης, Αφηγήσεις ζωής ψαλτών και ψαλτριών: Οδηγός βιογραφικής συνέντευξης με εστίαση στην εμπειρία της ψαλτικής τέχνης, στο Κώστας Χάρδας, Γιώργος Σακαλλιέρος και Ιωάννης Φούλιας (επιμ.), 9ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο: «Παραλλαγές, επεξεργασίες, μεταμορφώσεις» (Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., 1-3 Δεκεμβρίου 2017), Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2021, σσ. 192-204

2021-07-28T18:27:33+00:0028 Ιουλίου 2021|Categories: Ανακοινώσεις, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Ρέα Κακάμπουρα-Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης, Αφηγήσεις ζωής ψαλτών και ψαλτριών: [...]

3 07, 2021

«Ποντιακό μουσικολαογραφικό υλικό στο περιοδικό “Χρονικά του Πόντου”», Ἀρχεῖον Πόντου 61 (2021), 191-270

2021-07-03T16:09:27+00:003 Ιουλίου 2021|Categories: Ανακοινώσεις, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης, «Ποντιακό μουσικολαογραφικό υλικό στο περιοδικό “Χρονικά [...]

30 01, 2021

“Reflections of Ecclesiastical Policy in Sacred Music: The Case of Patriarch Athanasios V”, in Ivan Moody & Ivana Medić (eds.), Orthodoxy, Music, Politics and Art in Russia and Eastern Europe, London: Centre for Russian Music, Goldsmiths, University of London – Belgrade: Institute of Musicology, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2020, pp. 17-57

2021-02-10T12:42:37+00:0030 Ιανουαρίου 2021|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

"Reflections of Ecclesiastical Policy in Sacred Music: The Case [...]

7 11, 2020

“John Laskaris’s Modality Schema”, Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΜΔ’ (2013-2020), 13-50

2020-12-10T13:38:19+00:007 Νοεμβρίου 2020|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ συνοπτική θεωρητικὴ συγγραφὴ Ἰωάννου τοῦ [...]

1 07, 2020

῾Πτυχὲς μιᾶς «μουσικολογικῆς ρητορείας»: ἕνας μοναδικὸς μουσικο-υμνογραφικὸς συνδυασμὸς σὲ πολυέλεο γιὰ τὰ Θεοφάνεια’, Ἀπόστολος Τίτος 44 (2020), 239-278

2020-08-23T10:40:55+00:001 Ιουλίου 2020|Categories: Ανακοινώσεις, Άρθρα, Εξηγήσεις, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

῾Πτυχὲς μιᾶς «μουσικολογικῆς ρητορείας»: ἕνας μοναδικὸς μουσικο-υμνογραφικὸς συνδυασμὸς σὲ [...]

10 09, 2018

‘Is Polyphony hidden into Byzantine Monophony?’, The Eight International Symposium on Traditional Polyphony, 26-30 September 2016 Tbilisi, Georgia, Proceedings, Edited by: Rusudan Tsurtsumia & Joseph Jordania, Tbilisi, Georgia 2018: Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia – Tbilisi State Conservatoire, pp. 459-469

2021-02-10T13:15:24+00:0010 Σεπτεμβρίου 2018|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

While everybody knows what either “Polyphony” or “Monophony” means, [...]

10 09, 2017

“A new reading of John Laskaris’s Explanation and Modulation of the Musical Art: Towards a Critical Edition of Laskaris’s Theoretical Treatise”, Aspects of Christian Culture in Byzantium and Eastern Christianity. Word, Sound and Image in the Context of Liturgical and Christian Symbolism, Edited by: Vesna Sara Peno and Ivan Moody, Belgrade 2017: Publications of the Institute of Musicology of the Serbian Academy of Sciences and Arts – Publications of the International Society for Orthodox Church Music no. 8, pp. 55-84

2021-02-10T12:40:57+00:0010 Σεπτεμβρίου 2017|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

John Laskaris’s short Treatise on Byzantine Music Theory is [...]

1 01, 2016

«”…κενόσπουδα συντάγματα…”. Διερεύνηση τῶν αἰτίων καταδίκης τῆς … “λεσβιακῆς δυσμουσίας”», ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ Συνεδρίου Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων. 150 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή του (1857-2007), Ἀθήνα 2016, σσ. 493-513

2019-01-16T06:54:35+00:001 Ιανουαρίου 2016|Categories: Ανακοινώσεις, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Ἡ παρούσα ἀνακοίνωση σχετίζεται μὲ μίαν ἑτοιμαζόμενη ἐκτενέστερη μελέτη γύρω [...]

10 01, 2015

“Τhe Sense of ‘Pleasure’ in Eastern Chant”, Human and Social Studies 4:1 (2015), pp. 119-138

2019-01-12T12:02:43+00:0010 Ιανουαρίου 2015|Categories: Aγγλόφωνα Άρθρα, Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

It is taken for granted that Music plays a primary [...]

8 01, 2015

«Ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ ὡς “Τabula Rasa” ἢ Ποιά (θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι) ἡ «γλῶσσα» τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς;», Μουσικολογία. Περιοδικὴ Ἔκδοση Μουσικῆς Θεωρίας καὶ Πράξης:Μουσικὴ καὶ Γλῶσσα 22/15 (2015), σσ. 176-189

2019-01-12T12:01:08+00:008 Ιανουαρίου 2015|Categories: Ανακοινώσεις, Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια|

Καθώς το μείζον ποσοστό της γραπτής και προφορικής παράδοσης [...]

Go to Top