2 06, 2000

«Σχολὴ ψαλτικῆς στὴν Αἴγινα καὶ ἱερατικὴ σχολὴ στὸν Πόρο ἐπὶ Καποδίστρια. Πρωτογενεῖς παρατηρήσεις μὲ ἀφορμὴ ἕνα “πανηγυρικό”», Ἡ Αἰγιναία. Περιοδικὴ πολιτι-στικὴ ἔκδοση, τεῦχος 1, Αἴγινα, Ἰανουάριος-Ἰούνιος 2000, σσ. 97-107

2019-01-11T14:32:19+00:002 Ιουνίου 2000|Categories: Αιγινητικά Μελετήματα, Μελετήματα, Μουσικολογικά Μελετήματα|

Προδρομικὲς παρατηρήσεις (μὲ ἐξαντλητικὴ κριτικὴ παράθεση τῆς ὑφισταμένης σχετικῆς βιβλιογραφίας) [...]

1 06, 2000

Ἡ Αἰγιναία. Περιοδικὴ πολιτιστικὴ ἔκδοση, τεῦχος 1, Αἴγινα, Ἰανουάριος-Ἰούνιος 2000, σσ. 152

2021-12-31T08:19:32+00:001 Ιουνίου 2000|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Η Αιγιναία, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Πλήρες το τεύχος εδώ: https://aeginaia.gr/bibliothikh/ Η Αιγιναία 1 [...]

Go to Top