1 12, 2000

«Ἡ Παληαχώρα τῆς Αἴγινας: ἡ γνωστή μας ἄγνωστη», Ἡ Αἰγιναία. Περιοδικὴ πολιτιστικὴ ἔκδοση, τεῦχος 2, Αἴγινα, Ἰούλιος-Δεκέμβριος 2000, σσ. 111-128

2019-01-11T14:06:02+00:001 Δεκεμβρίου 2000|Categories: Αιγινητικά Μελετήματα, Μελετήματα|

Μὲ ἀφορμὴ μιὰ λογοτεχνικῆς χροιᾶς ὁμιλία παρέχεται ἡ ἀφορμὴ ὁ [...]

2 06, 2000

«Σχολὴ ψαλτικῆς στὴν Αἴγινα καὶ ἱερατικὴ σχολὴ στὸν Πόρο ἐπὶ Καποδίστρια. Πρωτογενεῖς παρατηρήσεις μὲ ἀφορμὴ ἕνα “πανηγυρικό”», Ἡ Αἰγιναία. Περιοδικὴ πολιτι-στικὴ ἔκδοση, τεῦχος 1, Αἴγινα, Ἰανουάριος-Ἰούνιος 2000, σσ. 97-107

2019-01-11T14:32:19+00:002 Ιουνίου 2000|Categories: Αιγινητικά Μελετήματα, Μελετήματα, Μουσικολογικά Μελετήματα|

Προδρομικὲς παρατηρήσεις (μὲ ἐξαντλητικὴ κριτικὴ παράθεση τῆς ὑφισταμένης σχετικῆς βιβλιογραφίας) [...]

1 08, 1999

«”Νῆσος ἁγιοτόκος”. Ἡ αἰγινητικὴ ἁγιολογία· διαχρονικὴ ἀσκητικὴ μαρτυρία εἴκοσι αἰώνων», Τὸ Φιστίκι. Μηνιαία σατυρικὴ ἐφημερίδα τῆς Αἴγινας, περίοδος 5η, χρόνος 10ος, ἀριθμ. φύλλου 100, Αἴγινα, Ἰούλιος-Αὔγουστος 1999, σσ. 4-5

2019-01-10T20:04:25+00:001 Αυγούστου 1999|Categories: Αιγινητικά Μελετήματα, Μελετήματα|

Συνοπτικὸ σημείωμα γιὰ τὴν αἰγινητικὴ ἁγιολογία. Ἀναφέρεται ἁδρομερῶς ὁ βίος [...]

1 01, 1995

«Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ ῾Καθολικοῦ᾿ Παληαχώρας στὴν Αἴγινα», Παράδοση. Περιοδικὴ ἔκδοση γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴ Ρωμιοσύνη, Β΄ περίοδος, τόμος Δ΄, τεύχη 1-4 (13-16), Ἀθήνα Ἰαν.-Δεκ. 1995, σσ. 155-166

2019-01-10T20:27:46+00:001 Ιανουαρίου 1995|Categories: Αιγινητικά Μελετήματα, Μελετήματα|

Περὶ τῆς Παληαχώρας τῆς Αἴγινας ὑφίσταται μιὰ ὄχι εὐκαταφρόνητη ἑλληνόγλωσση [...]

1 01, 1995

«Ἡ ψαλτικὴ τέχνη στὴν Αἴγινα», στὴν Ἐτήσια ἐνημερωτική, πολιτιστικὴ καὶ διαφημιστικὴ ἔκδοση τῆς Ἐκδοτικῆς Πολιτιστικῆς Οἰκολογικῆς Ἑταιρείας Αἴγινας (Ε.Π.Ο.Α), Αἴγινα ᾿ 95. Γενικὸς ὁδηγός· Γνωρίστε τὴν Αἴγινα, [Αἴγινα 1995], σσ. 20-24

2019-01-10T20:30:04+00:001 Ιανουαρίου 1995|Categories: Αιγινητικά Μελετήματα, Μελετήματα, Μουσικολογικά Μελετήματα|

Πρόκειται περὶ πρόδρομης δημοσίευσης τμήματος τῆς ὁμώνυμης μελέτης τοῦ ὑποφαινόμενου, [...]

15 06, 1994

«Ὁ χορὸς τῆς Λαμπρῆς», στὴν αἰγινητικὴ ἐφημερίδα Τὸ Φυστίκι, τρίτη περίοδος, χρόνος 5ος, ἀριθμ. φύλλου 43, 15 Ἰουνίου 1994, σσ. 3 καὶ 6

2019-01-11T13:04:53+00:0015 Ιουνίου 1994|Categories: Αιγινητικά Μελετήματα, Μελετήματα|

Τὸ παρὸν εὐσύνοπτο κείμενο συνετάγη κατὰ μῆνα Ἀπρίλιον τοῦ ἔτους [...]

1 01, 1993

«Ἡ Παληαχώρα τῆς Αἰγίνης. Σύντομον ὁδοιπορικόν», στὸ Ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1993 Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης, Ἑρμιονίδος καὶ Τροιζηνίας – Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου Αἰγίνης, [Αἴγινα 1993]

2019-01-11T12:50:39+00:001 Ιανουαρίου 1993|Categories: Αιγινητικά Μελετήματα, Μελετήματα|

Τὸ παρὸν -ἀρκετὰ ἐκτενές- κείμενο ἀποτελεῖ ἕνα χρήσιμο, πιστεύω, ἐγχειρίδιο [...]

Go to Top