Ἡ ἑορτὴ τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως, ἡ κατ᾿ αὐτὴν ὑμνογραφία καὶ ἡ σχετικὴ ψαλτικὴ παράδοση

2019-01-11T14:33:59+00:0025 Δεκεμβρίου 1992|Categories: Ομιλίες|

Ὁμιλία κατὰ τὴν ἑόρτια μουσικὴ ἐκδήλωση τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς [...]