21 10, 2006

Γ΄ Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικὸ Συνέδριο «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης» – Ἡ Ὀκταηχία, Ἀθήνα, 17-21 Ὀκτωβρίου 2006

2019-01-09T20:24:03+00:0021 Οκτωβρίου 2006|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ὁ κοπιάσας ἐν [...]

21 10, 2006

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος-Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Ψάλατε συνετῶς τῷ Θεῷ. Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Ἡ Ὀκταηχία. Ψαλτικὴ Φυλλάδα γιὰ τὸ Γ΄ Διεθνὲς Μουσικολογικὸ-Ψαλτικὸ Συνέδριο, Ἀθήνα, 17-21 Ὀκτωβρίου 2006, σσ. 150

2019-01-11T15:23:28+00:0021 Οκτωβρίου 2006|Categories: Εκδόσεις Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας, Επιμέλειες Εκδόσεων, Μουσικολογικές Εκδόσεις|

Ψάλατε συνετώς τω Θεώ

21 10, 2006

«Γ’ Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικὸ Συνέδριο «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης» Ἡ Ὀκταηχία, Ἀθήνα, 17-21 Ὀκτωβρίου 2006. Τὰ πεπραγμένα», Ἱεροψαλτικὰ Νέα. Διμηνιαῖο ὄργανο τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν «Ρωμανὸς ὁ μελῳδὸς καὶ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός», ἔτος ΜΓ΄, ἀρ. φύλλου 335, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006, σ. 3

2019-01-11T15:14:46+00:0021 Οκτωβρίου 2006|Categories: Χρονικά|

Τὸ ἴδιο κείμενο καὶ στό: Θεωρία καὶ Πράξη τῆς [...]

21 10, 2006

Δοξαστικὸ αἴνων ἀκολουθίας ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ Τοῖς ἀσκητικοῖς ἀγῶσι

2019-01-11T15:12:14+00:0021 Οκτωβρίου 2006|Categories: Μελοποιήματα|

Δημοσιεύθηκε στὴ φυλλάδα: Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος-Ἵδρυμα [...]

4 10, 2006

Διεθνὲς ἐπιστημονικὸ θεολογικὸ συνέδριο «Ρωσία καὶ Ἅγιον Ὄρος. Χιλιετία πνευματικῆς ἑνότητας», Μόσχα, 1-4 Ὀκτωβρίου 2006

2019-01-09T20:33:08+00:004 Οκτωβρίου 2006|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο: Συγχύσεις ὁμωνύμων Ἁγιορειτῶν [...]

Go to Top