«Ὁ χορὸς τῆς Λαμπρῆς», στὴν αἰγινητικὴ ἐφημερίδα Τὸ Φυστίκι, τρίτη περίοδος, χρόνος 5ος, ἀριθμ. φύλλου 43, 15 Ἰουνίου 1994, σσ. 3 καὶ 6

2019-01-11T13:04:53+00:0015 Ιουνίου 1994|Categories: Αιγινητικά Μελετήματα, Μελετήματα|

Τὸ παρὸν εὐσύνοπτο κείμενο συνετάγη κατὰ μῆνα Ἀπρίλιον τοῦ ἔτους [...]