28 01, 2013

«Κύριλλος ὁ Μαρμαρηνός, μητρ. Τήνου», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 10 (2013), σσ. 437-439

2019-01-06T12:06:59+00:0028 Ιανουαρίου 2013|Categories: Λήμματα για τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, Λήμματα σε Εγκυκλοπαιδείες|

10_437-439

27 01, 2013

«Κουκουμᾶς (πολυέλεος καὶ μελουργός)», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 10 (2013), σσ. 234-236

2019-01-06T12:07:48+00:0027 Ιανουαρίου 2013|Categories: Λήμματα για τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, Λήμματα σε Εγκυκλοπαιδείες|

10_234-236

26 01, 2013

«Κορκόδειλος Διονύσιος», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 10 (2013), σσ. 204-207

2019-01-06T12:09:11+00:0026 Ιανουαρίου 2013|Categories: Λήμματα για τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, Λήμματα σε Εγκυκλοπαιδείες|

10_204-207

25 01, 2013

«Κεκραγάρια», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 10 (2013), σσ. 16-17

2019-01-06T12:09:55+00:0025 Ιανουαρίου 2013|Categories: Λήμματα για τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, Λήμματα σε Εγκυκλοπαιδείες|

10_16-17

24 01, 2013

«Καψάσκης Σπυρίδων», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 10 (2013), σσ. 14-15

2019-01-06T12:10:38+00:0024 Ιανουαρίου 2013|Categories: Λήμματα για τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, Λήμματα σε Εγκυκλοπαιδείες|

10_14-15

23 01, 2013

«Καρᾶς Σίμων», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 9 (2013), σσ. 452-453

2019-01-06T12:11:23+00:0023 Ιανουαρίου 2013|Categories: Λήμματα για τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, Λήμματα σε Εγκυκλοπαιδείες|

9_452-453

22 01, 2013

«Κανών», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 9 (2013), σσ. 420-421

2019-01-06T12:11:55+00:0022 Ιανουαρίου 2013|Categories: Λήμματα για τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, Λήμματα σε Εγκυκλοπαιδείες|

9_421

21 01, 2013

«Καμαράδος Νηλεύς», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 9 (2013), σσ. 399-400

2019-01-06T12:12:28+00:0021 Ιανουαρίου 2013|Categories: Λήμματα για τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, Λήμματα σε Εγκυκλοπαιδείες|

9_399-400

20 01, 2013

«Ἰωάσαφ μοναχὸς ὁ νέος Κουκουζέλης», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 9 (2013), σσ. 304-305

2019-01-06T12:13:47+00:0020 Ιανουαρίου 2013|Categories: Λήμματα για τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, Λήμματα σε Εγκυκλοπαιδείες|

9_302-304 9_305

19 01, 2013

«Ἰωάσαφ ἱερομόναχος ὁ Διονυσιάτης», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 9 (2013), σσ. 302-304

2019-01-06T12:15:03+00:0019 Ιανουαρίου 2013|Categories: Λήμματα για τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, Λήμματα σε Εγκυκλοπαιδείες|

9_302-304

Go to Top