10 01, 2016

“Ακαδημαϊκό Βυζαντινομουσικολογικό Δίκτυο”, Ιωάννης Φούλιας, Πέτρος Βούβαρης, Κώστας Καρδάμης και Κώστας Χάρδας (επιμ.), 7ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο: «Μουσική, λόγος και τέχνες» (Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου υπότην αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Κέρκυρα, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015), Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 195-208

2019-01-03T12:39:11+00:0010 Ιανουαρίου 2016|Categories: Χρονικά|

20. Ακαδημαϊκό Βυζαντινομουσικολογικό Δίκτυο https://www.academia.edu/30270213/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF https://musicology.mus.auth.gr/wp-content/uploads/2016/11/ConfProc2015.pdf [...]

21 10, 2006

«Γ’ Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικὸ Συνέδριο «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης» Ἡ Ὀκταηχία, Ἀθήνα, 17-21 Ὀκτωβρίου 2006. Τὰ πεπραγμένα», Ἱεροψαλτικὰ Νέα. Διμηνιαῖο ὄργανο τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν «Ρωμανὸς ὁ μελῳδὸς καὶ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός», ἔτος ΜΓ΄, ἀρ. φύλλου 335, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006, σ. 3

2019-01-11T15:14:46+00:0021 Οκτωβρίου 2006|Categories: Χρονικά|

Τὸ ἴδιο κείμενο καὶ στό: Θεωρία καὶ Πράξη τῆς [...]

1 04, 2004

«Τὰ πεπραγμένα τοῦ Β’ Διεθνοῦς Συνεδρίου τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Ἐκκλησία [Ἐπίσημον Δελτίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος], ἔτος ΠΑ’, τεῦχος 4, Ἀθῆναι-Ἀπρίλιος 2004, σσ. 278-281

2019-01-11T15:15:10+00:001 Απριλίου 2004|Categories: Χρονικά|

Συμπύκνωση τῶν πεπραγμένων τοῦ β' διεθνοῦς μουσικολογικοῦ συνεδρίου, ὅπως [...]

1 09, 2001

«Ὁ χορὸς ψαλτῶν· “Οἱ μαΐστορες τῆς ψαλτικῆς τέχνης”. Συνοπτικὸ χρονικὸ μιᾶς δεκαπενταετίας», ΜΟΥ.Σ.Α. Μουσικὸ περιοδικὸ τῶν φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν Ἀθήνας, τεύχη 8-9, Ἀθήνα, Σεπτέμβριος 2001, σσ. 69-77

2019-01-03T10:09:37+00:001 Σεπτεμβρίου 2001|Categories: Χρονικά|

Ἀναλυτικότατη ἀναφορὰ στὶς ἐπὶ μία δεκαπενταετία μουσικὲς δραστηριότητες τοῦ χοροῦ [...]

1 12, 1988

Χρονικὸ (γραμμένο ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Νικόλαο Γαρυφάλλου) γιὰ τοὺς ἐορτασμοὺς στὴν Κοζάνη τῆς τριακονταετηρίδας ἀρχιερατικῆς διακονίας τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης κυροῦ Διονυσίου· δημοσιεύθηκε -καταχωρισμένο στὸ ἄρθρο τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ.Στάθη, «Ὁ Μητροπολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης Διονύσιος καὶ ἡ ψαλτικὴ τέχνη· μιὰ γόνιμη τριακονταετία»- στὴν ἐφημερίδα Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια, ἔτος 13ο, ἀρ. φύλλου 284, 1 Δεκεμβρίου 1988, σ. 3

2019-01-03T10:36:51+00:001 Δεκεμβρίου 1988|Categories: Χρονικά|

χρονικό Κοζάνης

Go to Top