«Πρόλογος», στὴν ἔκδοση: Δοσιθέου μοναχοῦ Κατουνακιώτου, Δοξαστάριον (ἐπιμέλεια καὶ ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης), Φυλὴ Ἀττικῆς 2008, σσ. 7-9

2019-01-11T15:10:47+00:001 Σεπτεμβρίου 2008|Categories: Προλογικά Σημειώματα|

Δοξαστάριο