Ἡ Αἰγιναία. Περιοδικὴ πολιτιστικὴ ἔκδοση, τεῦχος 12, Αἴγινα, Ἰούλιος-Δεκέμβριος 2006 [Ἀφιερώματα: 2η Ἑβδομάδα Οἰκολογίας στὴν Αἴγινα. Θαλασσινὴ καὶ Ναυτικὴ Αἴγινα. Ἡ Αἴγινα στοὺς μεσαιωνικοὺς χάρτες. Gorham Phillips Stevens: Ἕνας Φιλέλλην ἀρχιτέκτων καὶ ἀρχαιολόγος], σσ. 120

2019-01-11T15:23:04+00:001 Δεκεμβρίου 2006|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Η Αιγιναία, Επιμέλειες Εκδόσεων|