13 05, 2005

Ὁ ἅγιος Μακάριος (Νοταρᾶς) μητροπολίτης Κορίνθου καὶ ὁ περίγυρός του [Περιφέρεια Πελοποννήσου – Νομαρχιακὴ αὐτοδιοίκηση Κορινθίας – Δῆμοι: Κορινθίων-Ξυλοκάστρου-Ἄσσου Λεχαίου-Νεμέας], 9-13 Μαΐου 2005

2019-01-09T20:21:14+00:0013 Μαΐου 2005|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο: Ἁγίου Μακαρίου Νοταρᾶ: [...]

9 05, 2005

«Ἡ ἑλληνικὴ μουσικὴ στὴν ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποίησης» [Κρατικὴ Ὀρχήστρα Ἀθηνῶν – Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν – Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν], Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν 7-9 Μαΐου 2005, πρῶτος κύκλος τοῦ θεσμοῦ «Ἑλληνικὲς Μουσικὲς Γιορτές»

2019-01-09T23:11:28+00:009 Μαΐου 2005|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο: Κ. Ἀ. Ψάχος: [...]

5 05, 2005

Ηχογράφηση ψαλτοτράγουδων

2020-04-30T09:27:08+00:005 Μαΐου 2005|Categories: Ἡ ἵδρυση τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας Ἀνατολῆς τὸ περιήχημα, Ἠχογραφήσεις, Καλλιτεχνικά, Προσωπικές -Μονοφωνάρικες, Προσωπικὴ καλλιτεχνικὴ δραστηριότητα|

Ηχογράφηση χαρακτηριστικών ψαλτοτράγουδων, δείγματα μεταβυζαντινής λόγιας μουσικής της Κωνσταντινουπόλεως, [...]

Go to Top